Dansk eller spansk skat?

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Spanien har skabt en del forvirring blandt danskere bosiddende i Spanien. Dog giver overgangsordningen ret klare retningslinjer for, hvem der anses for tilhørende den ”nye” eller den ”gamle” ordning.

De danske borgere, der er tilflyttet Spanien efter d. 28. november 2007 og/eller endnu ikke modtog pension eller efterløn d. 31. januar 2008, hører under den ”nye” ordning og anses stadig for skattepligtige til Danmark på trods af at være bosiddende i Spanien.
De danskere, der var flyttet til Spanien før d. 28. november 2007 og modtog pension eller efterløn senest d. 31. januar 2008, hører til den ”gamle” ordning og vil fortsat skulle betale skat af pensionen til Spanien, så længe de bibeholder deres bopæl i Spanien. Dog kan de blive beskattet af andre typer indtægter i Danmark, da overgangsordningen umiddelbart kun vedrører deres pension. Normalt vil de danske skattemyndigheder kræve bevis for, at skatteyderen har været bosiddende i Spanien før d. 28. november 2007 for at acceptere fritagelse for dansk beskatning. Det er derfor vigtigt, at skatteyderen har dokumentationen for sin registrering i Spanien i orden som f.eks. spansk årsopgørelse, residencia-certifikat samt tilmelding til den spanske kommune.
Som udgangspunkt er alle, der har været bosiddende i Spanien i 183 dage eller derover (indenfor kalenderåret januar til december), skattepligtige til Spanien og bør aflevere en spansk selvangivelse. De skatteydere, der hører under den nye ordning og betaler skat til Danmark, bør ligeledes aflevere en selvangivelse til de spanske skattemyndigheder, også selv om denne opgørelse ikke medfører skattebetaling til Spanien. Der kan ligeledes være skatteydere, som hører under den gamle ordning, men pga. tilflytning til Spanien i sidste halvdel af året 2007 ikke har pligt til at aflevere skatteopgørelse til Spanien for skatteår 2007.

Minimumsgrænser
Trods det, at visse indtægter kan være fritaget for beskatning, skal man som udgangspunkt opgive alle sine indtægter i den spanske selvangivelse, pensionsindtægter, ATP, efterløn, lejeindtægter, renteindtægter m.m.. Dog eksisterer der en minimumsgrænse på arbejds-/pensionsindtægter på 11.200 euro. Har man udelukkende pensionsindtægter og modtager man under 11.200 euro om året, er man ikke forpligtet til at aflevere en spansk selvangivelse. Det er dog altid en god idé at spørge sin skatterådgiver, da andre typer indtægter eller andre forhold kan medføre skattepligt, på trods af lave pensionsindtægter. Og det kan under alle omstændigheder være en god idé at indsende selvangivelse til de spanske myndigheder, da skatteopgørelsen er et vigtigt bevismateriale for evt. senere at kunne dokumentere tilhørsforhold til Spanien, både overfor danske skattemyndigheder samt overfor de spanske myndigheder f.eks. ved salg af bolig eller ved arv. Der har blandt vore kunder ofte været forvirring i forbindelse med minimumsgrænsen, da der udover ovenstående minimumsgrænse, eksisterer anden minimumsgrænse på 22.000 euro. Mange pensionister har derfor troet, at de ikke var forpligtiget til at aflevere selvangivelse i Spanien, da deres indtægter var under denne sidstnævnte grænse. Minimumsgrænsen på de 22.000 euro gælder dog udelukkende for borgere, af hvis indtægter der bliver trukket kildeskat (ansatte i virksomheder eller modtagere af spanske pensionsudbetalinger). Da der ikke bliver trukket skat af de danske pensionsudbetalinger, vil pensionister, der modtager udbetalinger fra Danmark, IKKE kunne benytte denne minimumsgrænse, men vil være forpligtiget til at aflevere en spansk selvangivelse, hvis deres indtægter overstiger 11.200 euro. Som tidligere nævnt, kan det være en god ide at indsende årsopgørelsen, trods det, at man ikke er forpligtiget, da den er vigtig dokumentation for tilhørsforhold til Spanien.

Bevis for det spanske tilhørsforhold
Det er altså op til skatteyderen at bevise sit tilhørsforhold til Spanien, ifald man skal skattefritages for dansk skat. Man bør stadig præsentere en dansk selvangivelse, hvori man oplyser, at man er bosiddende og skattepligtig til Spanien. Ofte kan de danske skattemyndigheder kræve dokumentation for dette og, ifald der ikke er præsenteret dansk årsopgørelse, vil de danske skattemyndigheder automatisk begynde at tilbageholde skat i pensionsudbetalingerne. De danske skattemyndigheder sender ikke længere automatisk en selvangivelse ud til skatteyderen, men folk skal udfylde denne via internet. For at kunne gøre det, bør skatteyderen bede de danske skattemyndigheder om at få tilsendt en Tast-Selv-kode eller Nem ID. Med dette bør skatteyderen, via internettet, udfylde og rette i den danske selvangivelse, og præsentere denne via internet. Har man ikke adgang til internet, kan man bede de danske skattemyndigheder om at få tilsendt selvangivelsen pr. post, men dette foregår ikke automatisk. Modtager de danske skattemyndigheder ikke en selvangivelse, hvoraf det fremgår, at skatteyderen er skattepligtig til Spanien og ikke Danmark, vil de automatisk beregne dansk skat og udsende en opkrævning på skat til de danske skattemyndigheder. Det er selvfølgelig muligt at få denne opkrævning rettet og selvfølgelig bør skatteyderen ikke indbetale skat til Danmark, ifald denne er skattepligtig til Spanien. Men at få rettet den danske skatteopkrævning er besværligt, og skatteyderen kan risikere at få en bøde fra de danske skattemyndigheder for ikke at have præsenteret en skatteopgørelse til Danmark rettidigt.

Ønsker I yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte os på vort kontor på 95-2665055 eller lena@cyclo.es eller heidi@cyclo.es.

Af Lena Grøn og Heidi S. Andersen
Cyclo Abogados Asesores

Af Norrbom

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa