Det danske magasin i Spanien
Erstatningskrav ved vandskader forårsaget af usædvanlige vejrforhold

Erstatningskrav ved vandskader forårsaget af usædvanlige vejrforhold

Regnen, som faldt i vores region sidste vinter, er anslået til at have forvoldt skader for mere end syv millioner euro, og genererede en lavine af skadesanmeldelser. De fleste anmeldelser drejede sig om vandindtrængning og fugt i private hjem. Oplysningerne stammer fra “Consorcio de Compensación de Seguros” (forsikringsselskabernes konsortium for erstatninger), som siden slutningen af december sidste år har modtaget mere end 2000 anmeldelser af skader på ejendomme.

“Consorcio de Compensación de Seguros”, herefter blot CCS, er en organisation under Økonomi- og Finansministeriet, som er ansvarlig for dækningen af forsikringstagerne hos private selskaber, når årsagen til hændelsen skyldes usædvanlige vejrforhold såsom oversvømmelser eller jordskælv. Nedbørsmængder på over 40 millimeter per time, som det var tilfældet mange gange sidste vinter, og vindstyrke med en gennemsnitlig hastighed på mere end 25 meter per sekund falder ind under det, der kaldes usædvanlige vejrforhold. Spørg din advokat om råd, hvis du behøver hjælp til at udfylde skadesanmeldelsen. De fleste forsikringspolicer tillader klienterne at bruge deres egen advokat.

Fremgangsmetoden
Det første man har brug for, når man ønsker at indgive en skadesanmeldelse, er en veldefineret forsikringspolice, der klart angiver de dækkede risici og kompensationerne både på ejendommen og dens indhold.

Hvis vandet er sivet ind fra grunden og trukket op f.eks. fra gaden eller fra husets garage, skal skadesanmeldelsen sendes til CCS. Hvis vandet er sivet ind oppefra og nedefter f.eks. fra taget eller terrassen skal man kræve erstatning hos sit eget forsikringsselskab. Hvis vandet er sivet ind fra naboerne, kan man klage til sit forsikringsselskab, hvorefter de kontakter naboen. Hvis naboen ikke vil lade en syns- og skønsmand få adgang til sin bolig, kan man anlægge sag mod naboen. Man skal være opmærksom på, at hvis vandet er trængt ind i huset ad døre og vinduer, som ikke var ordentligt lukkede, eller som var defekte i tætningen, dækker forsikringsselskaberne ikke skaden. Der kan heller ikke gøres krav på erstatning, hvis bygningen er misligholdt eller, hvis der forekommer konstruktionsfejl.

 

I tilfælde af en anmeldelse til CCS skal man bede sit forsikringsselskab om en CCS-skadesanmeldelse, en kvittering for den betalte forsikring, samt forsikringspolicen. Erklæringen skal laves indenfor syv dage efter, at skaden er sket ved at sende dokumenterne via fax til det lokale CCS-kontor.

Det er vigtigt, at man ikke ”piller” ved skaderne, førend en ekspert fra forsikringsselskabet har set på dem. Hvis man bliver nødt til at smide ting væk, der er rådnet pga. fugt, før eksperten har inspiceret skaderne, er man efterfølgende nødt til at kunne dokumentere skaderne med fotos samt en klar opgørelse, der beviser genstandenes eksistens og den skade de har lidt. Eksperten fra CCS vil inspicere skaden flere dage og ofte flere uger efter, at man har indgivet skadesanmeldelsen. Man skal være opmærksom på, at hvis man ikke har klar dokumentation for de beskadigede genstande, vil man ikke kunne opnå en retfærdig erstatning for de ødelagte genstande.

I de tilfælde hvor skaden skal anmeldes til ens eget forsikringsselskab, skal den anmeldes indenfor syv dage fra konstateringen. Derefter følges samme procedure som ved en reklamation til CCS. Med andre ord skal man også i denne situation sørge for at udarbejde en korrekt opgørelse over genstandene samt sørge for at tage de nødvendige fotos, der beviser genstandenes eksistens.

Vær opmærksom på, at CCS også dækker biler, som man kun har en ansvarspligtig forsikring på.

Et vigtigt aspekt ved erstatningskrav er, at hvis udbetalingen af erstatningen forsinkes ud over 40 dage, har man ret til at få renter af beløbet (se forsikringsloven af 1980). I mange tilfælde er det beløb, som forsikringsselskabet tilbyder at betale langt mindre end det erstatningskrav, man har indgivet. I sådanne tilfælde bør man søge juridisk bistand med henblik på at fremlægge sit krav i retten. Advokaten vil sørge for, at der skaffes en undersøgelsesrapport, og vil foretage resten af de nødvendige skridt for, at klienten opnår det bedst mulige resultat i en juridisk proces.

Af María Teresa Velasco, Velasco Lawyers, www.velascolawyers.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.