Det danske magasin i Spanien
Manglende tilbagebetaling af boliglån

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email


Selvom lånerenten er historisk lav i øjeblikket, kan den økonomiske krise, besværlighederne på boligmarkedet og euroens styrke overfor andre valutaer forårsage store problemer for mange familier, når der skal betales af på boliglånet.
I modsætning til i andre lande hæfter man som debitor i Spanien for sit boliglån med alt, hvad man i fremtiden kommer til at eje. Det betyder, at det vil få store konsekvenser, hvis man stopper med at betale sit boliglån, og ikke kun fordi man mister sin bolig i processen om pantsætningen, men også bankkonti og anden formue, som ejes af debitor og kautionister til lånet inddrages.
Omstændighederne ved tilbagebetaling af boliglån er lovmæssigt beskrevet i Código Civil under artikel 1175 og 1849. Et boliglån er grundlæggende en aftale mellem parterne, hvor kreditor (banken der har bevilget lånet) accepterer, at gælden dækkes via ejendom eller andet, der tilhører debitor eller kautionisterne i stedet for kontant betaling. Man må have in mente, at banken ikke er forpligtet til at acceptere overtagelse af ejendommen, hvis lånet ikke tilbagebetales. Banken kan foreslå andre betalingsløsninger, som f.eks. en fornyelse af lånet, hvor de månedlige ydelser reduceres.
Generelt er banker og firmaer, der udsteder boliglån, mest interesseret i at komme til enighed med debitor, da en retssag både er meget tidskrævende og koster en del penge, som ikke altid kan dækkes af debitor og vedkommendes kautionister, hvis de skulle være erklæret insolvente. Det betyder, at den omhandlende bolig, som lånet er optaget i, vil være i bankens besiddelse meget længere. I nogle tilfælde vil banken, så snart den bliver ejer af boligen, udleje den til de forhenværende ejere og endda med forkøbsret, hvilket betyder, at de fortsat har mulighed for at generhverve ejendommen, såfremt deres økonomiske situation ændrer sig.
Vi anbefaler at lade en advokat være ansvarlig for forhandlingerne med banken fra starten, og at advokaten har en underskrevet fuldmagt, så han har mulighed for at underskrive skødet, såfremt parterne kommer til enighed, så boligen kan blive overdraget. Den fuldmagt, der gives i disse tilfælde, er anderledes udformet end dem, der normalt underskrives, så hvis man tidligere har underskrevet en fuldmagt, som giver tilladelse til at sælge en bolig, betyder det ikke nødvendigvis, at man har givet den nødvendige fuldmagt til at fuldføre disse sager.
I de fleste tilfælde vil banken revurdere ejendommen; man skal have in mente, at den nye vurdering kan være lavere end den tidligere, og banken kan beslutte, at debitor ikke kun skal tilbagelevere den belånte ejendom, men al anden ejendom af enhver art, som debitor eller kautionisterne ejer. Det er ikke nødvendigt at være up-to-date med afbetalingerne af lånet for at få det genforhandlet. Faktisk er der flere banker, som foreslår det. Hvad de spørger efter er, at der ikke er andre tinglyste udeståender end det lån de har givet i boligen. Det betyder, at man ikke må være bagud med betalingerne til fællesudgifterne, IBI (ejendomsskatten) eller andre skattebetalinger, og ejendommen må ikke være udlejet.
I det nye skøde vil notaren anføre den ejendomsbeskrivelse, som står på attesten hos Tinglysningskontoret, betalingerne og det debiterede beløb til banken, og han vil også indføre, at det debiterede er omregnet med overdragelsen af ejendommen, som banken har accepteret som fuld eller delvis betaling af det skyldte. Omkostningerne forbundet med udstedelsen af dette skøde betales af alle parterne, så vidt de kan blive enige herom..

Af advokat María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa