Det danske magasin i Spanien
Fremtidige tiltag indenfor bruskbehandling?

Del


– sidste nyt fra ICRS kongres i Miami

I sidste måned deltog jeg i den kongres, som ICRS afholder hver 18. måned i respektive USA eller Europa. ICRS (International Cartilage Research Society) er en sammenslutning internationalt af læger, cellebiologer, stamcelleforskere og medico-ingeniører, som har en fælles interesse indenfor udviklingen af behandlingen af bruskskader/slidgigt.
Jeg har været medlem af ICRS, siden jeg i 2002 blev valgt til at repræsentere SAKS; dvs. Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi, en sammenslutning af ortopædkirurger, som udfører kikkertkirurgi og behandler sportsskader. SAKS udpeger hvert år en ortopædkirurg til en videreuddannelsesstilling ved et internationalt hospital, og jeg var i 2002 ansat på Liverpool and Broadgreen University Hospitals i England, hvor vi bl.a. arbejdede med brusktransplantationer via dyrkning af kroppens egen brusk. Liverpool and Broadgreen University Hospitals var på daværende tidspunkt Europas største afdeling for knækirurgi, så det var spændende.

International forskning i cellebehandlingsteknik
I Miami repræsenterede jeg vores privathospital i Danmark, Artros; Aalborg Privathospital, idet jeg er ansvarlig for Danmark i afviklingen af en international undersøgelse indenfor bruskbehandling, hvor vi i otte centre i verden i samarbejde med medicinalindustrien undersøger en ny metode til bruskbehandling. Her sammenligner vi den hidtidige behandling med nye behandlingstiltag på mennesker. Samtidig har jeg mulighed for at teste de nye behandlingstiltag i samarbejde med cellebiologiske-, stamcelle- og celledyrkningsfirmaer på Foulum Forskningscenter, hvor vi opererer på geder som forsøgsdyr.
De sidste resultater herfra har netop ført til udviklingen af en cellebehandlingsteknik kaldet Cartilink 3 fra firmaet Interface i København i samarbejde med Coloplast. Cartilink 3 blev præsenteret på kongressen i Miami, hvor teknikken er en videreudvikling af den, der blev opstartet i 1987 af den svenske læge Mats Britberg, og som kaldtes ACI, dvs. dyrkning af bruskstykke udtaget via en kikkertoperation, opdyrket i et laboratorium i tre-fire uger og indopereret igen i en svamp/membran.

Ved sidste kongres, der blev afholdt i Polen, præsenterede Overlæge, Ph.D, Dr. Med., Martin Lind og jeg vores resultater fra Foulum Forskningscenter omkring en ny membran, som nu er færdigudviklet.
Dengang sås begyndelsen på en opdeling af bruskbehandlingen i én gruppe, som hovedsageligt ønsker at behandle ved hjælp af dyrkede bruskceller (ACI) udtaget fra knæet og dyrket i et laboratorium, modsat en anden hovedgruppe bestående af forskere, som via blodforsyning til det ødelagte område gendanner den ødelagte brusk gennem aktiveringen af mesenchymale-stamceller. Som en tredje gruppe har bruskbehandling via stamceller udviklet sig kraftigt de senere år.

For mange mennesker står det en smule uklart, hvad disse stamceller egentlig består af; de består reelt af celler, som er 0-celler, dvs. celler, som kan blive til mange forskellige slags celler, og når de ligger i nærheden af et ødelagt bruskområde, gendannes den ødelagte brusk ved dannelsen af brusklignende arvæv (Mikrofraktureringsteknik a.m. Steadman. Teknikken består, i at der ved det ødelagte bruskområde laves små huller i knoglemarven, således at der kommer blodforsyning til området.
Denne teknik er undersøgt gennem flere år af den norske ortopædkirurg Knutson, som har påvist bedre langtidsresultater end ved brugen af dyrkede bruskceller (ACI) opfundet af Mats Britberg.

På kongressen sås der indenfor de forskellige hovedgrupper af behandlingsmuligheder en lang række flotte undersøgelser, teknikker og resultater som alle viser en tydelig positiv udvikling indenfor hver af de tre grupper, men som samtidig understreger, at vi endnu ikke har fundet den perfekte bruskbehandlingsmetode, og at yderligere forskning er påkrævet.
Efter fire dages præsentationer af flotte studier fra hele verden må vi konstatere, at vi stadig må søge videre efter den perfekte behandling af bruskskader og slidgigt.

Af Allan Larsen, Overlæge, Ph.d., Centro Sanum

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.