Spanske nummerplader – Hvor er vokalerne?

Spanske nummerplader - Hvor er vokalerne?

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email
Der er vel ingen, som ikke har siddet i trafikken og leget ordlege med de forskellige bogstaver på medtrafikkanternes nummerplader. At lave ord af nummerpladernes bogstaver kan også hjælpe til at huske registreringsnummeret på sin egen bil. Men har I lagt mærke til, at her i Spanien mangler der en hel del bogstaver i alfabetet? Det er nemlig sådan, at de moderne spanske nummerplader, som blev introduceret til nye biler d. 18. september 2000, helt mangler bogstaverne Ñ og Q.

119 år med nummerplader

Systemet med nummerplader blev taget i brug i Spanien d. 31. oktober 1900. Da begyndte nummerpladerne med et eller to bogstaver, som angav i hvilken provins, bilen var registreret (undtagelsesvis anvendtes tre bogstaver, f.eks. ALB for Albacete). Hvis flere steder havde samme begyndelsesbogstav, anvendtes blot et bogstav for den største by, f.eks. M for Madrid og MA for Málaga. Bogstaverne fulgtes af op til seks cifre, registreringerne lavedes i nummerrækkefølge – fra f.eks. 000000-999999 (sidste nummerplade med dette system blev dog M-960985).
Den 7. oktober 1971, da antallet af køretøjer i landet var øget betydeligt, lavede man registreringssystemet om for nye køretøjer. Fortsat indeholdt de provinsangivelse, men de fulgtes af blot fire cifre (igen i nummerrækkefølge), og i stedet for at registreringsnummeret afsluttedes med et ciffer, som før, afsluttedes det nu med, til at begynde med, et bogstav. Her begyndte man med A, og når bogstavrækkefølgen nåede til slutningen af alfabetet (Z) lagdes yderligere et bogstav til, fra A til Z.

Provinsplade måtte vige for national EU-plade

Den store forandring af de spanske nummerplade skete, som nævnt ovenfor, d. 18. september 2000. Med de nye (nuværende) nummerplader blev udseendet et andet. Provinsforkortelserne blev helt fjernet og nummerpladerne ens i hele landet. I stedet for provinsangivelser fik nummerpladerne et blåt EU-mærke til venstre med bogstavet E – for España og til højre for dette følger fire cifre og tre bogstaver (som registreres i ciffer- og bogstavrækkefølge).
Med det nuværende system for nummerplader i Spanien kan der registreres totalt 80.000.000 køretøjer og det vurderes, at dette svarer til godt 40 år (baseret på hvor mange biler, der sælges i landet i dagligdagen) fra systemet blev påbegyndt, det vil sige til år ca. 2040.

Bedre salg med nye nummerplader

Anledningen til at nummerpladerne senest blev skiftet ud var blandt andet for at fremme salget af brugte køretøjer i landet. Med det gamle system var det blandt andet svært at sælge køretøjer på tværs af visse provinsgrænser på grund af gammel polemik og rivalitet; f.eks. var Sevillaregistrerede køretøjer mindre populære i Málaga og Madridregistrerede køretøjer mindre populære i Barcelona. Ved at skifte system undgik man også problemer for dem, som under ETA’s aktive år rejste ind i Baskerlandet med en bil, hvis nummerplade f.eks. viste, at de kom fra Madrid – hvilket ikke var populært i den nordspanske region.

Vokalerne forsvandt

Da de nye nummerplader så kom ud på markedet, blev det altså uden provinsangivelse og det blev også uden vokaler. Det kan virke underligt også at fjerne vokalerne, men beslutningen træffedes af det spanske trafikvæsen, Dirección General de Tráfico (DGT), for at undgå forkortelser med betydninger som f.eks. ETA, FBI og ONG, navne som f.eks. EVA, ANA og LEO samt for at undgå hele ord som f.eks. PEO (prut) PIS og ANO (anus). Og så blev konsonanterne Ñ og Q taget væk, dette for at undgå forveksling mellem N og O.
Af Sara Laine, sara@norrbom.com

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa