Det danske magasin i Spanien
Sælg din bolig – og bliv boende!

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Man kunne være fristet til at tro, at det er et fejltryk, men New Day Properties S.A. tilbyder nu boligejere på Solkysten at sælge deres bolig, men kun fra sælger(ere), der ønsker at bevare boligretten på livstid, eller eventuelt et på forhånd aftalt tidsrum, der passer sælger.
New Day Properties er et danskejet investeringsfirma, der opkøber boliger på Costa del Sol fra sælgere, som er fyldt 72 år og firmaet køber både boliger, der anvendes som helårsbolig såvel som feriebolig.
I tillæg hertil får sælger udbetalt en pension ligeledes på livstid. Denne er beregnet med udgangspunkt i boligens nuværende markedspris (fastsat af uafhængigt, anerkendt vurderingsfirma) og det forventede tidsrum på boligret og pensionsbetalinger.
Dette ejer/lejer koncept kaldes usufruct, og er et kendt begreb blandt advokater. En variation af konceptet har eksisteret siden romernes tid, hvor man tilbød aftægtsboliger til tjenestefolk, når de blev gamle. Vi kender dette fra Skandinavien og selv idag er en aftægtsbolig en del af kontraktsforpligtigelserne til embedsmænd, præster osv.

Det at sælge sin bolig, er ikke en løsning, der passer alle, men der er efterhånden forbløffende mange mennesker, der ikke føler sig forpligtiget til at efterlade sig en større arv, og som gerne vil frigøre kapital og nyde deres otium med flere penge på lommen, eller støtte børn eller børnebørn, der har brug for en hjælpende hånd nu og ikke om 10-15 år.
Den finansielle krise har ramt mange mennesker hårdt på pengepungen, og hvor man tidligere med lethed kunne belåne sin ejendom og få frigjort en del af den kapital, der var bundet op i boligen, er der nu begrænsede muligheder for belåning, og problemet med lån er jo også, at pengene skal både forrentes og betales tilbage, så i sidste ende bliver der måske alligevel ikke så meget tilbage, selvom man beholder ejendomsretten.
De usikre tider og faldende boligpriser, er der ingen der kan bedømme omfanget af, men meget tyder på, at Spanien med et stort lager af usolgte boliger og Europas højeste arbejdsløshed godt kan forventes ikke at komme tilbage på benene igen indenfor de næste 6-8 år.
Det medfører risiko for yderligere prisfald og økonomisk usikkerhed, som ikke lige er det, pensionister ønsker sig, når man havde forestillet sig et liv under solen uden bekymringer.

Det spørgsmål, der trænger sig mest på, er, hvordan sælger kan være sikker på, at et for ham ukendt firma (New Day Properties) kan leve op til de kontraktlige forpligtigelser mht. pensionsudbetalingerne.
Hvad hvis køber sælger huset uden at orientere ‘lejeren’, der har boligretten, og forsvinder efter at have stukket pengene lommen – og den nye ejer dukker op uden kendskab til boligret eller pensionsydelser, der var de grundlæggende forudsætninger for salget?
Usufruct (http://en.wikipedia.org/wiki/Usufruct) konceptet er reguleret under spansk lov, hvor sælgers interesser er 100% beskyttede ved notarregistrering og tinglysning på ejendommen som servitutter. Hvis køber ikke betaler pensionsydelser 3 måneder i træk, generhverver sælger den fulde ejendomsret, og alle købers indskud og betalinger tilhører sælger. Denne sikkerhed gør det nærmest irrelevant, hvem køber er, da sælger altid har ret til at få ejendommen tilbage, hvis pensionsydelserne ikke betales eller boligretten krænkes.

Af Carsten Hallas, New Day Properties

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa