Noter om arbejdsmarkedsreformen III -Afskedigelse af objektive grunde

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

I serien af artikler om arbejdsmarkedsreformen i Spanien har vi behandlet spørgsmålene omkring bonusordninger i forbindelse med ansættelse og uddannelseskontrakterne, og denne gang vil vi forsøge kort at redegøre for den objektive afskedigelse (despido objetivo) med de ændringer som Ley 35/2011 har introduceret.

Objektiv afskedigelse er reguleret i artiklerne 51, 52 og 53 i E.T. (Estatuto de los Trabajadores / Arbejdstagernes Statut), med den nye ordlyd som arbejdsmarkedsreformen har givet.

En objektiv afskedigelse er ethvert ophør af medarbejderens ansættelsesforhold besluttet af arbejdsgiveren, baseret på en af følgende årsager:

– Manglende evner hos arbejdstager.
– Arbejdstagers manglende tilpasning til tekniske ændringer i virksomheden.
– Behovet for at reducere virksomhedens medarbejderstab på grund af økonomiske, tekniske, organisatoriske eller produktive årsager.
– Arbejdstagers fravær fra arbejde, selv når disse er berettigede.

For at en virksomhed kan afskedige en medarbejder på baggrund af de her nævnte årsager, skal visse formaliteter opfyldes:

– Først bør virksomheden give arbejdstageren et brev, som forklarer årsagerne til afskedigelsen. Dette brev bør gives med 15 dages varsel.
– Virksomheden bør i brevet til medarbejderen gøre opmærksom på, at vedkommende har ret til en erstatning svarende til 20 dages løn pr. år, medarbejderen har været ansat i virksomheden.
– Arbejdstageren har i “varselsperioden” mulighed for, i arbejdstiden og med fuld løn, at bruge seks timer om ugen til at søge nyt arbejde.
– Hvis arbejdstageren accepterer virksomhedens beslutning om objektiv afskedigelse, vil denne modtage erstatningen og kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse, forudsat at medarbejderen har været ansat i mere end et år.

I tilfælde af uenighed
Hvis arbejdstageren ikke accepterer virksomhedens beslutning om objektiv afskedigelse, fordi denne ikke mener, at afskedigelsen er berettiget af de årsager virksomheden har givet, kan arbejdstageren klage til de sociale domstole, og det vil være op til en dommer at afgøre, hvorvidt virksomheden havde juridiske grunde til afskedigelsen, eller, i modsat fald om der er tale om en uberettiget afskedigelse.
I så fald kan virksomheden vælge mellem at genansætte medarbejderen i sin tidligere stilling eller betale denne en erstatning svarende til 45 dages løn for hvert år medarbejderen har været ansat, plus betaling af løn fra perioden hvor afskedigelsen blev foretaget indtil dato for domsafsigelse, også kaldet “salarios de tramitacion”.
Det er også muligt, at arbejdstageren mener, at der er tale om diskrimination som årsag for afskedigelsen. Skønner dommeren, at det er tilfældet, kan dommeren beslutte at afskedigelsen ikke er gyldig og virksomheden bør genansætte medarbejderen i sin tidligere stilling og udbetale medarbejderen den tabte løn for perioden fra afskedigelsen.
Mange virksomheder har grundet tiderne økonomiske problemer og behov for at reducere antallet af medarbejdere. Derfor er den mest almindelige årsag til objektive afskedigelser i øjeblikket de økonomiske problemer, som virksomhederne gennemgår.

Arbejdsmarkedsreformen, lov 35/2010, fremmer til en vis grad muligheden for at anvende denne form for afskedigelse. Virksomhederne bør kunne bevise de forhold, som de giver som årsag til afskedigelsen, baseret på de negative resultater virksomheden kan påberåbe sig, og at afskedigelse af én eller flere medarbejdere vil bidrage til at forbedre virksomhedens resultater.

Nemmere nu
Med den tidligere lovgivning var det virkelig svært for en virksomhed at bevise, at kontinuerligt dårlige resultater i virksomheden kunne løses ved afskedigelser, og at virksomheden på denne måde kunne overvinde den dårlige situation. Disse situationer endte med, at virksomheden skulle betale medarbejderen 45 dages løn i fratrædelsesgodtgørelser for hvert år ansættelsesforholdet havde varet, da afskedigelsen betragtedes som uberettiget.
På baggrund af de lovgivningsmæssige ændringer kan virksomheder, som oplever økonomiske problemer, nu tilpasse deres medarbejderstab efter deres aktuelle behov ved at kompensere medarbejdere, som ikke længere er nødvendige, med 20 dages løn pr. år ansættelsesforholdet har varet.
Afskedigelser er ofte meget komplekse og kan have mange forskellige faktorer og årsager, der bør tages hensyn til. Det er derfor sjældent, at man kan give faste regler og fremgangsmåder i sådanne situationer.
Hvis man har spørgsmål om specifikke sager, er man velkommen til at kontakte os, så vi kan studere sagen nærmere og give et svar til den konkrete situation.

Af Marta Llera fra Cyclo’s afdeling for arbejdsmarkedsret og Heidi S. Andersen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa