Danske politikere søges december 2010

Danske politikere søges december 2010

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Månedens debatter:

Avda. de los Boliches i Fuengirola lå i meget lang tid underdrejet på grund af opførelsen af en underjordisk parkeringskælder. Da den endelig var færdig, viste det sig at der var tale om parkeringspladser til salg, og altså ikke en parkeringskælder, hvor de travle handelsstrøgs kunder kunne betale sig fra at parkere under indkøbsturen. Nedgangen til kælderen har nu stået trist og ubrugt hen i årevis.

Lokale og nationale politikere opfordrer herboende danskere til ikke kun at se til fra sidelinjen, men at gå aktivt ind i politik. De mener, at vi som udlændinge ofte har en anden måde at se på tingene, vi kan måske foreslå hidtil utænkte løsninger på en række situationer, og derfor er vi velkomne i de politiske rækker. Frem til maj 2011, hvor næste kommunalvalg skal afholdes, ser vi derfor nærmere på forskellige problematiske emner. Dertil har vi bedt Javier García León, generalsekretær for PSOE i Fuengirola, medlem af byrådet og ansvarlig for udlændingespørgsmål for partiet i Andalusien, samt Ángel Nozal, PP’s spidskandidat i Mijas, om at besvare en række spørgsmål.

Manglende parkeringspladser
I mange byer, som i en mellemstor by som Fuengirola og selv i Mijas, kan det være en stor udfordring at finde en parkeringsplads. Både byens egne indbyggerne og alle dem, der arbejder der, har svært ved at finde et sted at efterlade bilen. Vel at mærke uden, at det koster en formue.
Er problemet værre her end andre steder? Hvad er i så fald årsagerne og hvad kan gøres?

Det siges, at det er et privat selskab, som driver de offentlige parkeringspladser og -kældre, og at en sådan ordning skulle være i strid med gældende lov. Er det korrekt?

Javier García:
Kommunen bekymrer sig overhovedet ikke om dem, der bor udenfor byen og som skal ind til centrum for at arbejde. 90 procent af de offentlige områder, der er afsat til parkering, er enten blå zoner, blokeret for parkering på grund af for eksempel udkørsler, eller undergrundsparkeringer. Det tvinger dem, som ikke bor i nærheden af arbejdspladsen, til at betale for parkering, hvilket løber op i nogle uhyrlige summer, som almindelige mennesker har svært ved at betale.

Det er korrekt, at der er tale om offentlig vej, og at parkeringspladserne forvaltes af private firmaer, samt at de vagter, som udsteder bøder, ingen bemyndigelse, har, en situation som i flere tilfælde er forlagt forfatningsdomstolen.

Der er større mangel på parkering i Fuengirola end andre byer, hvor man tillader en større bevægelsesfrihed og dynamik.

Vinder vi valget, vil vi kreere et system, hvormed dem, som arbejder i byen, på lige fod med indbyggerne, vil kunne betale for et parkeringskort, som gælder i længere perioder, måneder eller år.

Ángel Nozal:
Fuengirola er på kun 10 km2, altså geografisk set en meget lille by, og man kan ikke lave mirakler. Heldigvis er klimaet så godt, at man normalt kan gå fra sted til sted.

Der er bygget mange undergrundsparkeringer, flere af dem specifikt til byens indbyggere og til meget rimelige priser. Andre parkeringskældre kan alle bruge, og her betaler man så pr. minut, dage eller måneder.

Kommunens egne funktionærer hverken kan eller bør varetage alle funktioner, og mange gange kontraheres private firmaer til at gøre dele af arbejdet. Disse arbejder udliciteres.

I Mijas har vi løfter om flere parkeringskældre. I Mijas Pueblo er der kun et enkelt parkeringshus, det som ligger ved siden af kommunekontoret. I nogle dele af Las Lagunas er problemet meget alvorligt, og på visse tidspunkter af dagen står halvdelen af bilerne næsten stille, da de er på jagt efter en parkeringsplads, hvilket naturligvis medfører et unødvendigt, forøget forbrug af benzin og tid.

Prostitution i byernes gader

95 procent af de prostituerede kvinder og mænd skulle være tvunget til at prostituere sig til årlige 15 millioner kunder. Alligevel er prostitution som sådan ikke forbudt i Spanien.

Estepona kommune har forbudt prostituerede og deres kunder i centrum af byen. Det har så betydet, at man har flyttet forretningen til et yderområde.

Hvor står så de to lokalpolitikere i dette spørgsmål?

Javier Garcia:
Der er mange meninger og en meget åben debat omkring legalisering eller afskaffelse af prostitution i Spanien, og derfor har man endnu ikke vedtaget en lov omkring dette.

Jeg mener, at man bør legalisere det og beskytte de prostituerede samt give dem adgang til sundhedstjek og sociale rettigheder, hvilket de savner i dag. Både kvinder og mænd skal ligestilles med andre arbejdende mennesker – alt det, som er garanteret i vores grundlov.

I Spanien er prostitution altså ikke ulovlig. Der er dog taget forskellige, lokale tiltag, som i det catalanske lokalparlament, der forsøger at regulere og varetage de prostitueredes sociale rettigheder. I flere andalusiske byer har man også lovgivet omkring prostitution og indført visse forbud, men resultaterne er ikke for gode.

Menneskehandel er selvfølgelig meget seriøst, og det er da også forbudt ved en lov, som trådte i kraft i 2009.

Bordellerne er registrerede som hoteller. Men måske ved borgmesteren, som har underskrevet åbningstilladelsen, ikke, at de beskæftiger sig med noget helt andet.

Ángel Nozal:
Dette problem eksisterer i hele verden, og intet land har lykkedes at eliminere det.

Målet i Spanien er, at alle kvinder (og mænd) får tilstrækkelig uddannelse til, at de ikke behøver ty til denne aktivitet. Politiets opgave er at forhindre, at nogen tvinges til prostituere sig. Men hvis nogen frivilligt ønsker at udøve denne aktivitet og vedkommende er voksen, så er der ikke meget, samfundet kan gøre for at forbyde det.

Prostitution er ikke strafbart i Spanien, det er det derimod at tvinge andre til at prostituere sig.

Bordellerne er først og fremmest hoteller eller barer. Hvad to voksne mennesker så frivilligt laver, er op til dem. I et offentligt lokale eller hvor der er mange mennesker, er det svært at forestille sig, at nogen er der mod sin vilje. Det normale er, at det er mennesker, som udøver dette hverv, fordi de ikke har noget alternativ.

En kommune har ikke bemyndigelse til at indføre en lov, som forbyder prostitution, men vi kan godkende regler, hvormed vi kan kontrollere de etablissementer, hvor det foregår, og vi kan forbyde, at det foregår på åben gade.
PP har dog en klar løsningsmodel, som kan opdeles i tre punkter:

1) Uddannelse. Vi ønsker ikke, at nogen mener, at prostitution er deres eneste mulige erhverv. Der findes præventive og rehabiliterende programmer til deres rådighed.

2) Frihed. Rufferi er forbudt, og politiet overvåger nøje situationen. Ingen må tvinges til prostitution. Når det bliver opdaget, findes hjælpeprogrammer til de pågældende, som normalt er kvinder men også mænd.

3) Lovgivning. Det ideelle ville være, at denne aktivitet helt forsvandt – på grund af mangel på udbud (de prostituerede) eller grundet mangel på efterspørgsel (kunderne). Men mens vi forsøger at nå det mål, tages der forholdsregler, hvormed denne aktivitet ikke går ud over en tredjepart, specielt mindreårige.

Har lejere flere rettigheder end boligens ejer?
En læser har gjort opmærksom på lovgivninger fra først 1964 og senere 1994, hvis mål skulle være, at mindre velstillede mennesker altid skulle have tag over hovedet. Det skulle indebære, at lejer nogen en bolig i mere end 11 måneder, har de ret til at bo der i fem år. Også selvom huslejen ikke betales. Men, mener læseren, Spanien er ikke længere et fattigt land, og grundlaget for denne lov er ikke længere til stede.

Ángel Nozal:
Det er naturligvis ikke længere korrekt. En lejer, som ikke betaler huslejen, kan bortvises – om nødvendigt med hjælp fra politiet, der i øvrigt er de eneste, som kan foretage en tvunget bortvisning og det kun via en stævning med mindre der er tale om en helt klar lovovertrædelse. Derfor skal en boligejer, hvis lejer ikke betaler, lægge sag an, og lade en dommer bedømme sagen.
Der er mange gode love i Spanien. Problemet er, at håndhævelsen går langsom. I stedet for at ændre lovgivningen eller indføre nye love, er der behov for at få retssystemet til at fungere bedre.

Javier García:
En lejer har ikke ret til at blive boende, hvis huslejen ikke betales. Ejeren kan gå rettens vej for at få lejeren bortvist.
Lovgivningen er ændret og den tillader, at disse procedurer nu går langt hurtigere end tidligere.


Partiernes borgmesterkandidater til lokalvalget 22. maj:

Àngeles Moñuz er igen PPs spidskandidat i Marbella. Hun ses her med formanden for partiet i Andalusien. Javier Arenas (t.v.) og formanden for partiet i Málaga-provinsen, Elias Bendodo.

Partido Popular
Marbella: Ángeles Muñoz
Málaga: Francisco de la Torre
Manilva: Francisco Miguel Álvarez
Estepona: José María Urbano
Fuengirola: Esperanza Oña
Mijas: Ángel Nozal
Benalmádena: Enrique Moya
Torremolinos: Pedro Fernández Montes
Rincón de la Victoria: Francisco Salado
Torrox: Oscar Medina
Nerja: José Alberto Armijo
Vélez-Málaga: Francisco Delgado Bonilla

PSOE
Málaga: María Gámez
Marbella: José Bernal
Torremolinos: José Ortiz
Benalmádena: Javier Carnero
Fuengirola: Javier García León
Mijas: Antonio Sánchez
Estepona: David Valadez
Vélez-Málaga: María Salomé Arroyo

PSOEs kandidater blev udpeget i oktober.

PSOE skaber forum for residenter i Fuengirola

Johanna D. Forsell, én af initiativtagerne til Forum Residents , ses her med Javier García.

For at give udlændinge en bedre mulighed for at involvere sig og for at blive hørt, har PSOE i Fuengirola skabt et forum, kaldet Forum Residents.
Omkring 100 af Fuengirolas udenlandske indbyggere støtter allerede initiativet, hvis mål også er at være et talerør til de lokale myndigheder. Man mødes hver tredje måned for at debattere aktuelle problemer, der vil blive udsendt nyhedsbreve og arrangeret forskellige aktiviteter.
Læs mere og bliv medlem på www.forumresidents.com

PP Mijas i nye lokaler

"Vi er her for at lytte" siger Ángel Nozal om PPs nye kontor i Mijas.

Partido Popular indviede i oktober sit nye kontor i Mijas. Det ligger i Las Lagunas, foran teatret og det kommunale sportsanlæg og på hjørnet af Avenida de Dinamarca. Adressen er C/ Camino del Albero 17.
Alle er velkomne til at henvende sig med spørgsmål og eventuelle problemer i kommunen.

PSOE Benalmádena til rådighed

Preben Rueda-Martin (t.v.) ses her med Freddy Jørgensen, Teddy Olsen og Holger Lind, der endnu ikke er medlemmer af PSOE, "Men det bliver vi," forsikrer de.

Bor man i Benalmádena og har man brug for assistance i en kommunal sag, hjælper oppositionspartiet PSOE gerne.
Hver onsdag fra kl. 17.30 – 19.00 står danske Preben Rueda Martín desuden til rådighed. Man er naturligvis også velkommen til at aflægge kontoret et besøg, hvis man har spørgsmål angående PSOE.

”En aktuel sag har drejet sig om en dansker, der havde indbetalt et depositum for at foretage ombygninger i sin bolig. Tilbagebetalingen lod efter hans og også min mening vente på sig for længe. Det problem er løst, og pengene er nu gået ind på hans konto. En anden sag drejer sig om en dansker, som ikke har kunnet få et skilt eller en ordning, som forbyder parkering foran hans indgang. Det betyder, at han ikke kan komme ud af sin egen dør i sin kørestol. Det er naturligvis uacceptabelt, og også det problem skal vi nok få løst,” fortæller Preben Rueda Martín om den assistance, PSOE og han tilbyder.

Han understreger vigtigheden af, at også udlændinge involverer sig i den lokale politik: ”Vi kan medvirke til, at tingene fungerer og at også vores skatteeuros bruges rigtigt.”
Adressen er Av. del Chorillo s/n (ved siden af Bar La Tapería), Benalmádena Pueblo.

Empadronamiento skal bekræftes
Indenrigsministeriet har vedtaget, at alle udlændinge nu skal bekræfte, at de stadig bor i kommunen. Fremover skal man således bekræfte sin empradonamiento hvert andet år. Dette gælder ikke spaniere, men kun udlændinge, og denne ”diskrimination”, skyldes, at udlændinge oftere flytter, uden at meddele det den fraflyttede kommune, hvilken man altså også bør gøre.

De forskellige kommuner takler dog sagen forskelligt, for eksempel:

Mijas: Her skal man ikke foretage sig noget overhovedet. Sker der ændringer, vil alle blive informeret personligt af kommunen.
Marbella: Her har kommunen sendt et brev til samtlige indbyggere skrevet i mandtal. Har man modtaget dette brev, skal man ikke foretage sig noget. Har man ikke fået dette brev, bør man kontakte rådhuset,

Fuengirola: Her bedes man selv møde op for at forny det. Det kan gøres i udlændingeafdelingen på 4. sal i rådhuset, mandag – fredag kl. 09.00-13.00. Medbring opholdstilladelsen (NIE) samt en fotokopi.

Politiske engagements A, B, C
• Indskrivning i folkeregistret (Empadronamiento)
Det er ikke lovpligtigt at indskrive sig i folkeregistret (empadronamiento). Det anses snarere som en moralsk forpligtelse, da ens kommunes sygehuskapacitet, antallet af politibetjente, skoler og andre offentlige ydelser afhænger heraf. For hver indskreven person får kommunen ca. 182 euro om året.
Man skal henvende sig til sit kommunekontor for at blive indskrevet.
Medbring: Bevis på adresse; skøde på bolig eller en lejekontrakt, og en kvittering for betalt el, vand, afgifter eller telefon, hvor denne adresse fremgår.
NIE eller residencia samt pas.
• Og på valglisten (Lista del Censo Electoral)
For at kunne stemme skal man skrives på valglisten i kommunen inden 15. jaunar.
Medbring: Empadronamiento.
• Medlemskab af parti
For mere information om PP (Partido Popular) og om, hvordan man bliver medlem af partiet, se f.eks. www.ppmalaga.es, www.ppmijas.org, www.ppfuengirola.com eller www.marbella-sanpedro.com
Man kan læse mere om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) og om medlemskab på bl.a. www.psoemalaga.es, www.psoemijas.org, www.fuengirola.psoe.es, og www.marbella.psoe.es. Alle EU-borgere har ret til at blive aktivt eller passivt medlem.

Politiske spørgsmål
Er der et emne, du gerne vil have belyst eller har du et spørgsmål om, hvordan det politiske system er skruet sammen, er du velkommen til at skrive til os på info@ladanesa.com.

Af Jette Christiansen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa