Det danske magasin i Spanien

Den 29. oktober 2012 godkendte det spanske parlament lov nr. 7/2012, hvis formål det at bekæmpe skattemæssig kriminalitet. Det er en blanding af en ny lov og en ændring af den tidligere lov. Det er håbet, at den nye lov vil bremse flere en stor del af de finanspolitiske forbrydelser, der finder sted i dag.

 

Begrænsning i brugen af kontanter
Enhver kontantbetaling, hvor en af parterne handler som en virksomhed eller en forretning, vil være begrænset 2.500 € (eller tilsvarende i fremmed valuta). Beløbet stiger til 15.000 €, hvis den, der betaler, ikke er resident i Spanien og handler som privatperson. Beløbet vil blive beregnet ved at lægge alle betalinger i forbindelse med samme vare eller ydelse sammen. Kontanter bliver defineret som sedler og mønter, ihændehaverchecks eller andre finansielle instrumenter, der er beregnet til anvendelse som betalingsmåde. Ved svig vil både modtageren og betaleren blive pålagt en bøde på 25 procent af transaktionens værdi. Hvis en af de involverede parter frivilligt erklærer handlingen til skattemyndighederne indenfor tre måneder, vil de ikke blive pålagt en bøde.

Øget ansvar for aktionærer ved konkurs
Tidligere var det almindelig praksis for aktionærer at realisere aktiverne i et selskab før konkurs, da deres ansvar var begrænset til deres andel af bedriften (aktiebeholdning). Den nye lov gør aktionærerne ansvarlige for alle aktiver og indkomster modtaget fra selskabet, indenfor de to sidste år forud for konkursbegæringen.

Her er tale om en omfattende ændring i den måde aktieselskaber arbejder på (Sociedad Limitada). Den nye lov vil endvidere forhindre folk i at skabe selskaber med kort levetid med den eneste hensigt at profitere fra at begære konkurs for en virksomhed med gæld. Loven vil også kæmpe imod praksis med ”momskarruseller” (også kaldt karruselsvig fra erhvervsdrivende) og lignende ordninger med momssvig, som koster EU-regeringerne et tocifret milliard beløb i euros hvert år.

Pligt til at oplyse skattevæsenet om aktiver i udlandet
Enhver skatteresident i Spanien (spansk statsborger eller udlænding) er forpligtet til at give oplysninger vedrørende:

1)   Bankkonti i udlandet, som han har (eller har adgang til)

2)   Aktier, rettigheder, obligationer, kapitalinteresser, livsforsikringer og finansielle aktiver i udlandet

3)   Enhver fast ejendom han ejer (eller har andel i) i udlandet

De spanske skattemyndigheder vil fremover straffe fortielse af indkomst på udenlandske aktiver med de størst mulige sanktioner dog afhængig af omfanget af den skattemæssige kriminalitet.
Sanktionen for overtrædelse af disse forpligtelser vil være en bøde på 5.000 € for hver gruppe af manglende data, og med en bøde på mindst 10.000 €.

Desuden vil fast ejendom, der opdages af de spanske skattemyndigheder, og som ikke er opgivet, blive betragtet som skjulte gevinster og blive beskattet indtil den sidste periode af skattepligt. Størrelsen af bøden vil afhænge af hvert enkelt tilfælde.

Ejendomme ejet af enkeltpersoner gennem selskaber
Hvis en person skylder penge til skattemyndighederne, vil skattevæsenet være i stand til at forhindre salg af ejendomme, der er ejet af denne person gennem et selskab, og især hvis personen ejer mere end 50 procent af selskabet.
I dette tilfælde vil skattemyndighederne kunne gøre udlæg i aktierne (og således forhindre salget heraf).

Skattesvig vil blive vanskeligere i Spanien
Dette er blot en brøkdel af de nye lovforanstaltninger fra regeringens side for at bekæmpe skatteunddragelse. Den nye lov støttes også af de nye EU-regler og bilaterale aftaler om fordeling af skattemæssige oplysninger mellem de forskellige nationale skattemyndigheder.

Af advokat María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.