Det danske magasin i Spanien

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Artikel 20 i den spanske lov Ley del Suelo fra 2008, der regulerer reglerne omkring byggeri, blev fornyligt ændret.
Artikel 20 regulerer processen ved byggeri af boliger ved forældelse af myndighedernes sanktionsmulighed.
Ændringen berører boliger, der er bygget for mere end fire år siden uden byggetilladelses, på områder hvor der ikke må bygges, eller boliger der er blevet udviddet, så de overskrider de kvadratmeter, hvorpå det er tilladt at bygge. Kravet for at kunne få sin bolig godkendt som lovlig var før artikel 20’s ændring, at man kunne bevise, at boligen var opført for mere end fire år siden, og at myndighedernes ret til at sanktionere byggeriet og senere gennemføre en nedrivningen af boligen var udløbet.
Indtil for nyligt blev nævnte boliger nemt legaliseret. Det eneste, det krævede var et dokument fra kommunen, hvoraf det fremgik, at der var tale om ”obra nueva” (en nyopført bolig) samt et certifikat fra en tekniker, hvori boligen var beskrevet, og hvoraf det fremgik, at boligen var mere end fire år gammel. Herefter var det bare at betale de forskellige omkostninger for at få boligen tinglyst og dermed legaliseret, så ejeren kunne begynde at betale son ejendomsskat (IBI) til den pågældende kommune.
Ændringen af artikel 20, der blev godkendt i juli i år, er stadig ny og er endnu ikke rigtigt set i praksis. Hvordan den nye lov vil blive tolket vil sandsynligvis variere meget fra sag til sag, indtil der er gået en tid.

Det er vores mening, at legaliseringsprocessen bør være mere langvarig og indebære flere omkostninger. Der bør inkluderes endnu et dokument i processen, nemlig en ”acto administrativo”, som er et dokument udstedt af kommunens tekniker, som manifesterer, at en del af boligen legaliseres uden for gældende ”byggeplan, samt at en anden del ikke gør det, alt afhængig af hvilken sag det drejer sig om.
For at det skal kunne lade sig gøre vil det være nødvendigt, at en tekniker laver plantegninger over boligen, hvor mål, højder og andre størrelser på det opførte byggeri er anført for efterfølgende at kunne beregne de opførte kvadratmeter til brug for myndighedsberegningen.
Desuden bør det fremgå af tinglysningesdokumenterne, at boligen er tinglyst som legaliseret uden for gældende byggeplan- Dette kan få konsekvenser for boligens værdi, når en taksator skal værdiansætte boligen ved optagelse af et lån. Værdien på boligen vil nemlig figurere lavere end under normale omstændigheder, og der vil derfor være risiko for, at ejeren ikke får deldelt lånet.

Af Ana María Navarrete

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa