Ihærdige REDAN – kampen fortsætter

Ihærdige REDAN - kampen fortsætter

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email


Medlemmer af Redans bestyrelse. Fra venstre Benny Olsen, Carl Erik Knutsson, Torsten Padkjær og Jens Gylling.

Målet: Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Spanien og Danmark skal genetableres
I Frankrig har Redan opgivet sin eksistens, men i Spanien fortsætter en ihærdig bestyrelse sit store og møjsommelige arbejde. Foreningen i Spanien, hvis medlemsskare primært findes i Alicante-området og på Costa del Sol – i alt 266 – giver ikke op. Redan blev stiftet i januar 2007 som en interesseforening for danskere i Spanien i forbindelse med Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Spanien og Danmark.
Den har netop holdt generalforsamling og i forlængelse heraf satte vi formanden, Carl Erik Knutsson, tidligere ingeniør, der som IT-manager har arbejdet for internationale firmaer, stævne.
Redan startede for at undgå dansk opsigelse af dobbeltbeskatningsaften. Men det skete, så hvorfor fortsætte?
“Redan fortsætter sit arbejde, indtil vi har opnået en ny dobbeltbeskatningsaftale, sådan at danskere, der allerede bor i Spanien og danskere, der planlægger at flytte til Spanien ved præcis, hvilke skattemæssige forhold de har – også på længere sigt.
Som situationen er nu, bliver alle pensionstyper beskattet i Danmark for dem, der ikke er med i den gamle aftale eller overgangsordningen. Det er eksempelvis ikke tilfældet i Danmarks nyere dobbeltbeskatningsaftale med Schweiz.”

Hvad har I opnået?
“Det lykkedes os at få de fleste med i en såkaldt overgangsordning, som betyder, at de har uændrede skatteforhold og beskattes i Spanien.
Men der er stadig to grupper, som ikke har opnået spansk beskatning af deres pensioner fra Danmark. Dem, som havde planlagt at flytte til Spanien, men ikke nåede det inden lovforslaget om opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalen blev fremsat i det danske folketing 28. november 2007 – og mange af dem havde inden da anskaffet bolig her og solgt bolig i Danmark. De fik ikke en fair behandling.
Og dem, som har boet i Spanien i flere år, men som ikke havde startet udbetaling af deres danske pensioner inden 31. januar 2008.
Nogle fyldte måske først 60 år i løbet af 2008 eller senere. De fik heller ikke en fair behandling. Det har vi skrevet til den danske skatteminister og skatteudvalget om flere gange og argumenteret for en ændring for disse familier.”

Hvad får Jer til at tro på, at det fortsatte arbejde i Spanien nytter. Redan i Frankrig har jo givet op?
“Ja, Redan i Frankrig er nedlagt, men bestræbelserne på at få en ny dobbeltbeskatningsaftale fortsætter også her. Dels i et skatteudvalg i foreningen Les Danois og dels via jurist Klaus Vilner, som har meget kontakt med både myndighederne i Frankrig og i Danmark. Vi samarbejder med dem.
Det viser sig næsten altid, at jo mere man arbejder med myndighederne og politikerne, jo større indflydelse får man – og vi forventer, at vi kan opnå en vis indflydelse på, hvordan den kommende dobbeltbeskatningsaftale bliver, selvom det måske tager flere år, inden det lykkes. Så vi mener, at vores arbejde nytter.”

Hvad er der sket i foreningen i det forløbne år?
“Vi havde store forventninger til, at det ville lykkes at få de spanske myndigheder til at gå ind for forhandlinger om en ny dobbeltbeskatningsaftale. Men dels går ting ofte ikke så hurtigt i de politiske systemer og dels har der specielt i Spanien været en finanskrise, som naturligt nok krævede større opmærksomhed end en ny dobbeltbeskatningsaftale med Danmark.
I Danmark går det heller ikke så hurtigt. Her var man et år om at få en ændring af overgangsordningen i form af lov L122 gennemført. En lov, som ændrer på skatteforholdene for en række piloter og andre, der er bosat i Frankrig og i Spanien. De var ikke omfattet af overgangsordningen, men er nu blevet fritaget for beskatning i Danmark af deres lønindkomst, som de var før opsigelsen af overenskomstaftalen. Ligeledes er modtagere af tjenestemandspensioner i Frankrig blevet fritaget for beskatning i Danmark, fordi de bliver beskattet i Frankrig af samme indkomst.
Vi skrev i den forbindelse til skatteministeren for at få de to grupper, som hidtil ikke har opnået dansk skattefritagelse, med i denne ændring, men det lykkedes ikke på det tidspunkt at få overbevist den nu forhenværende skatteminister om.”

Hvad skal der arbejdes med i den kommende tid?
“Vi har løbende kontakt med politikere både i Danmark og i Spanien, og forsøger at presse på for at få en ny dobbeltbeskatningsaftale.
Vi har et samarbejde med lokalpolitikerne i Andalusien for at påvirke parlamentet og skatteministeriet i Spanien til at indlede forhandlinger med Danmark. Og ligeledes har vi kontakt til skatteministeriet og skatteudvalget i Danmark. Det gælder jo om at få parterne til at tale sammen og blive enige – og der kommer vi med ideer til, hvordan, vi mener, at en ny aftale kan opnås.”

Har Redan økonomiske ressourcer nok til sine fortsatte tiltag?
“Redan i Frankrig måtte stoppe sine aktiviteter på grund af økonomi, idet bestyrelsen kom fra flere steder i Frankrig, så rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møderne var store – og da antallet af medlemmer blev mindre, hang økonomien ikke sammen.
Redan i Spanien har med få undtagelser bestyrelsen samlet nær Fuengirola. Foreningen afholder ikke transportomkostninger til bestyrelsesmøderne. Det, har bestyrelsen besluttet, er for egen regning. Vi anvender kun de nødvendige udgifter til administration, oversættelse af breve m.m.
Foreningen har en kapital på 7.000 euro, så med et uændret udgiftsniveau, vil vi kunne drive foreningen de næste 20-25 år, uden at medlemmerne betaler mere end det engangskontingent på 50 euro pr. familie, som de betalte ved indmeldelsen.
Men vi forudser naturligvis, at der kan komme rejseomkostninger i forbindelse med forhandlinger i Madrid og København.
Arbejdet skal fuldføres.”

Club Danés-formand i bestyrelsen
Efter veludført tjeneste forlod en af stifterne af Redan i Spanien, Bent Krone, bestyrelsen på årets generalforsamling. Han har stille og roligt trappet ned, idet han i 2010 afleverede formandstjansen til Carl Erik Knutsson.
I stedet valgtes formanden for Club Danés, Benny Olsen.
Herefter ser bestyrelsen for Redan i Spanien således ud:
Carl Erik Knutsson, formand, Jens Gylling, næstformand og sekretær, Torsten Padkjær, kasserer, samt Benny Olsen og Torben Wilkenschildt.

Lidt om Frankrig
Bestyrelsen for Redan i Frankrig, som startede før den spanske Redan, fremlagde på foreningens generalforsamling den 11. marts forslag om, at foreningen skulle nedlægges og aktiviteterne fortsætte i et skatteudvalg under en anden forening, som hedder Les Danois.
Forslaget blev vedtaget på begge foreningers generalforsamling, så nu findes der ikke mere en Redan-forening i Frankrig.
For dem, såvel i Frankrig som i Spanien, der ønsker at få et månedligt nyhedsbrev med mere detaljerede oplysninger om skatteforhold og andet, kan det ske via den danske jurist i Frankrig, Klaus Vilner.
Man kan komme på hans mailliste, ved at sende ham en email ham på klaus.vilner@wanadoo.fr
Nyhedsbrevet ”Orientering” er gratis.

Af Morten Møller

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa