Det danske magasin i Spanien
Skatte-skandalen ruller fortsat…

redan bestyrelse
Redan-bestyrelsen.

Det er over syv år siden, Danmark opsagde dobbeltbeskatningsaftalen med Spanien. Og vores to ”fædrelande” har endnu ikke vist villighed til at få en ny aftale på plads. Det taber begge lande sandsynligvis på. Også vores lokale danske erhvervsliv og koloni har mærket det. Men der er håb forude.

Trods svære odds kæmper Redan videre. Den danske interesseorganisation på Costa del Sol arbejder ufortrødent på at få de danske og spanske myndigheder til at indse nødvendigheden i at få en ny skatteaftale på plads.
”Det er totalt uforståeligt, at to EU-lande i år 2015 ikke har en klar dobbeltbeskatningsaftale. Det er ikke værdigt. Og slet ikke over for os borgere, som ikke aner, hvor vi står rent skattemæssigt i fremtiden,” fortæller Carl Erik Knutsson, som er yderst aktiv i Redan.
Uden en skatteaftale kan Spanien og Danmark frit opkræve skatter og afgifter overfor borgere og erhvervsliv. Derfor har Redan anmodet Europa Kommissionen om en løsning. Men uden held.
”Kommissionen blander sig ikke i medlemslandenes skatteforhold” var svaret på Redans anmodning.

Den famøse beslutning
Næsten som et lyn fra en klar himmel opsagde den danske regering den 10. juni 2008 dobbeltbeskatningsaftalen med Spanien og Frankrig. Den danske regering, anført af daværende skatteminister Kristian Jensen (V), ville sikre, at danske pensioner blev beskattet i Danmark, inden de blev udbetalt til danske residenter i Spanien og Frankrig. Argumentet var, og er stadig, at pensionerne er optjent i Danmark, og ofte med en skattelettelse som gulerod, og derfor skal de også beskattes i Danmark. Regeringen kalkulerede med, at tiltaget årligt ville give 100 millioner danske kroner ekstra i statskassen. Men den kalkulation holder sandsynligvis ikke.
”Dansk Industri og Dansk Erhverv har flere gange fremhævet, at det danske erhvervsliv taber endnu større summer på den manglende dobbeltbeskatningsaftale, fordi både Danmark og Spanien i dag frit kan lægge afgifter på varer og serviceydelser. Der er ingen faste rammer og det er ikke holdbart for en dansk handelsvirksomhed,” forklarer Benny Olsen, som i dag er formand for Redan.
Og det er netop de argumenter, foreningen vil bruge til fremtidige møder med regeringens skatteudvalg.
”Det danske samfund taber i dag på ikke at have en skatteaftale med Spanien, og tilmed kunne den danske stat opnå store besparelser ved, at ældre borgere flytter til Spanien, fordi alle udgifter til lægebesøg, indlæggelse, medicin og genoptræning betales af den spanske stat,” begrunder Carl Erik Knutsson.

Fra 10 til 40 procent i skat
Den forhenværende Redan-formand hører til én af dem, som kom i klemme, da Danmark opsagde skatteaftalen.
”Vi havde planlagt vores otium i Spanien, men vores økonomi blev pludselig vendt på hovedet. I stedet for at betale en spansk skat på cirka 10 procent af vores pension, blev vi nu trukket 40 procent i Danmark,” forklarer Carl Erik Knutsson, hvis skattesituation fint illustrerer situationen for de danske pensionister, der i dag drømmer om et liv under sydens sol. Endnu vanskeligere bliver det, hvis Spanien også begynder at opkræve skat på pensionerne. ”Spanien er i sin fulde ret til også at kræve sin skat, for de herboende residenter. Jeg mener kun, det ville være fair, for det er her, vi bor, men spanierne er flinke og beskatter ikke, for de accepterer EU’s kreditregel, som sikrer, at en borger ikke bliver beskattet to gange,” forklarer Benny Olsen og tilføjer, at franskmændene har gjort det stik modsatte, og opkræver skat fra de danske residenter. Derfor er der i dag kun ca. 2.300 danske residenter, som modtager pensioner i Frankrig. I Spanien er tallet ca. 4.000 i følge Redan, som har tallene fra Danmarks Statistik.

Den nye koloni
Tallene dækker kun spaniensdanskere, der får udbetalt pension, og står i stærk kontrast til den samlede mængde af danskere, der bor på Costa del Sol, for mange køber i dag bolig og opholder sig her så meget som muligt ifølge loven. Tilsvarende er mange af de sidste års tilflyttere erhvervsaktive. Men nogle foreninger og lokale erhverv lider naturligvis under den voldsomme reduktion af fastboende pensionister i Sydspanien.
”Vores medlemstal var for nogle år siden nede på ca. 310, hvilket var en halvvering i forhold til medlemstallet for ca. 8 år siden. Mange medlemmer forsvandt, fordi de valgte at flytte retur til Danmark enten pga. alderdom eller de ændrede skatteregler,” fortæller Bent Flindt, som er formand for Club Danés i Fuengirola / Mijas. I de sidste par år er medlemstallet vokset til 340, blandt andet fordi vi har indført månedskontingenter.
”Vi ser en klar tendens til, at de nye boligejere opholder sig her nogle måneder ad gangen. De bliver ikke længere residenter som tidligere,” forklarer Bent Flindt
Samme tilbagemelding kommer fra kystens erfarne ejendomsmæglere.
”Rigtig mange nye boligejere er kommet til, men det hører absolut til sjældenhederne, at vores kunder i dag køber med henblik på at blive residenter. Man bruger i stedet sin bolig som langtidsferieboliger,” mener Tom Sørensen fra SimZar Estates.
Hans svenske kollega Sven F. Källström har samme opfattelse, men kommer med en opsigtsvækkende tilføjelse. ”For svenskerne og nordmændene er det fortsat økonomisk attraktivt at blive skatteresidenter i Spanien. Alligevel forbliver ni ud af ti af vores nye boligejere i deres hjemlandes system, sandsynligvis fordi det giver tryghed.”
Begge mæglere melder om nye gode tider for mægler- og byggebranchen, som bør smitte af på mange andre erhverv. Nye tider er det så også for de danske erhverv, som næppe kan leve af de danske pensionister alene. Og mange har allerede omstillet sig. Hos den danske bager, slagter, optiker, tandlæge og restaurationerne møder man i dag en større gruppe yngre danskere – og mange andre nationaliteter. Tiderne skifter.

Håbet ligger i Portugal
Det gjorde tiderne også i Portugal, hvor politikerne, efter flere års politisk uenighed om netop skatten, pludselig blev enige om en ny dobbeltbeskatningsaftale i december 2000. Vel skal vi skrue tiden tilbage til 90’erne, men konflikten er identisk.
”Dengang blev konflikten løst, så det bør også være muligt nu mellem Danmark og Spanien. Vi foreslår myndighederne i begge lande en ny ordning, hvor skatten deles. Den vej rundt sikres den danske stat en del af den nuværende skatteopkrævning. Samtidig får erhvervslivet bedre og stabile vilkår. Det samme gælder de danskere, som drømmer om en tilværelse i Spanien,” fortæller Carl Erik Knutsson, som med løsningsforslaget også sikrer Spanien en del af skatten.
”I længden er det jo ikke holdbart at bo, leve og trække på det spanske system, uden der kommer noget den anden vej,” tilføjer Benny Olsen, som understreger, at man ikke arbejder på, at nogen ikke skal betale skat. Redan arbejder på at få en retfærdig og holdbar dobbeltbeskatningsaftale for alle.
Det har forelødig taget syv år. Men håbet er der. Så der arbejdes ihærdigt videre.

Af Henrik Andersen, henrik@norrbom.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.