Det danske magasin i Spanien
Debutforfatter vil bevise Guds eksistens

Debutforfatter vil bevise Guds eksistens

Hvad er meningen med livet? Hvad sker der når vi dør? Findes der en Gud? Svarene på livets store spørgsmål kender mange afskygninger formuleret i et hav af religiøse og åndsvidenskabelige tekster. Men fælles for de fleste, især de religiøse, er, at de proklamerer en sandhed, en Gud, et svar. Martinus kosmologi derimod er et frit tilgængeligt visdomsstudium, der kombinerer fortolkningen af egne livsoplevelser med en stræben efter kosmisk bevidsthed, der gør én i stand til at besvare alle livets store spørgsmål. – Og her ville de fleste nok være stået af for længst…
Men danske Ole Larsen Mott, bosiddende i Torremolinos, har fuldt ud forstået Martinus budskab, og nu vil han formidle det videre til den brede befolkning. I sin kommende bog Livsmysteriets Løsning vil han ”give den helt almindelige dansker et grundlæggende kendskab til den verden, han eller hun lever i, nøjagtigt som vi lærte vores ABC, men renset for oldtidens og middelalderens overtro.” Sådan præsenterer den 62-årige debutforfatter sin bog, som han forventer at have klar til den danske bogmesse til efteråret.

Selvbiografi møder åndsvidenskabeligt værk
Efter et turbulent liv præget af op- og nedture betragter han nu sine livserfaringer i bagklogskabens klare lys. En klarhed, som blandt andet er vokset ud af Martinus kosmologi. Han fortæller:
”Som det vil fremgå af bogen er jeg blevet gjort til grin, hånet og spottet i lange perioder af mit liv. Men min viden om livets store hemmeligheder har gjort mig uovervindelig.”
Ole Larsen Mott gik for alvor i gang med bogen i marts måned sidste år, men han har studeret åndsvidenskabelige emner i over 10 år.
”Livsmysteriets Løsning giver svar på alle livets store spørgsmål gennem tiderne. Jeg kombinerer åndsvidenskab med mine egne oplevelser med henblik på at dokumentere, at intet sker tilfældigt. Bogen bekræfter, at ved praktisering af 100 procent næstekærlighed, kan man opnå en kosmisk bevidsthed, og derved styre sin egen skæbne,” forklarer han.
De fleste almindeligt dødelige skulle mene, at det var noget af et projekt at kaste sig over. Men Ole Larsen Mott er overbevist om, at han er skæbnebestemt til at skrive bogen. Og hans livserfaring sammen med hans intensive religions- og visdomsstudier, har allerede dannet rammen for bogens indhold.

Reinkarnation skal give os troen tilbage
”For det moderne menneske er troen nu blot en gammel forsikringspolice, som man ikke aner, hvad dækker. Men man tør ikke smide den ud, fordi man hverken har tid eller overskud til at lede efter noget bedre,” fastslår Ole Larsen Mott, og fortsætter:
”Men i denne bog skal jeg påvise, at Gud virkelig eksisterer. Så længe du trækker vejret, så er Gud også spillevende. Og hvorfor er vi så her på jorden? Ja, vi er her udelukkende for at lære, hvordan man skal opføre sig, når mennesket om ikke ret mange tusinde år ude i fremtiden ´slipper fri af reinkarnationernes evige hjul´, netop fordi menneskene til den tid har lært kende forskel på godt og ondt.”
Det kan nu ikke komme som nogen overraskelse, at Ole Larsen Mott tror på reinkarnation, for ifølge Martinus Kosmologi vil menneskene med tiden udvikle sig til kosmisk bevidste væsener, som er blevet videreudviklet gennem flere reinkarnationer. Om flere tusinde år vil vi alle være kosmisk bevidste, og behandle jorden og alle dens levende væsener ordentligt.
”Det irriterer mig grænseløst, at næsten alle voksne stadig tror på etlivs-teorien, altså at vi kun lever én gang. Til forskel fra os, forbereder østens religiøse folkeslag sig på døden i livets efterår ved at nærlæse den tibetanske dødebog. Vi kan på samme måde bruge Martinus som rejsefører ved at læse bogen Ud af dødsfrygten og Vejen til Paradis,” siger Ole Larsen Mott.

Inkarnation er den sande ungdomseliksir
Hermed kan vi altså godt opgive jagten på evig ungdom, og i stedet begynde at arbejde på vores moralske indsigt, med henblik på at opnå den kosmiske bevidsthed, der danner grundlaget for paradiset på jorden.
”Det er meningsløst at vente på, at videnskaben opfinder en eliksir, der kan forlænge vores 95-årige liv med tusind år. Sig hellere ´Vorherre Bevares´ til det, så får du nemlig en lækker fabriksny babykrop, der bliver smukkere og klogere for hver inkarnation, du gennemfører,” siger han og tilføjer:
”Men hvis du ødelægger din krop med røg, sprut, narkotika med mere, så træder karmaloven i kraft, og du risikerer at blive født i en spastisk eller invalid krop. Skræmmekampagne? Ja, det er dine mikroorganismer i kroppen, som også er levende væsener, og som du har givet et helt liv i gift, røg og møg, som siger tak for sidst.”
Ifølge Ole Larsen Mott er det essentielt at få overbevist andre om, at etlivs-teorien er løgn og latin.
”Vi er først døde, når vi ikke længere kan tro på livet. For hvis vi tror på, at vi kun har ét liv, er der jo ingen grund til at lære mere,” pointerer han.

Syndens iboende lærdom
Vi lærer kun ved at analysere korrekt på vores livserfaringer, for som Martinus skriver i Livets Bog: ”Mens intelligensen kan udvikles ved erfaring og undervisning, kan humaniteten ikke udvikles ved undervisning. Den kan udelukkende udvikles ved lidelseserfaringer.” (Stk. 2408)
Og hvordan analyserer man så livet korrekt? Ifølge Ole Larsen Mott har vi opnået dette, når vi har lært at kende forskel på godt og ondt, og dette inkluderer også hvad kristendommen betegner som syndige handlinger. Ole Larsen Mott uddyber:
”De uhyggelige oplevelser på jorden er nødvendige, for at vi kan blive i stand til at opleve modsætningen til disse mørke oplevelser. Synd er således en livsløgn. Vi er nødt til at synde, for at lære at kende forskel på godt og ondt. Alle kan lære at omskabe lidelser til glæder, og dermed styre sin skæbne i den ønskede retning.”

I Martinus ånd
Selvom Ole Larsen Mott har opnået indsigt og forståelse af Martinus Kosmologi, så betegner han ikke sig selv som værende kosmisk bevidst:
”Jeg har ikke kosmisk bevidsthed, og jeg kan ikke trække på universets samlede viden. For at vide alt skal der tusindvis af jordliv til, som netop er en del af evolutionen,” forklarer han og tilføjer:
”Jeg har imidlertid udviklet min intuition, ligesom jeg har en begyndende telepatisk evne i kommunikationen med min hustru. Så jeg ved, at jeg gør fremskridt, og jeg kan stort set styre min skæbne i den rigtige retning.”
Med andre ord svarer hans viden “kun” til det, han har læst og forstået, og han føler, at Martinus taler gennem ham i hans arbejde med bogen.
”Jeg tror ikke, at Martinus hjælper mig med bogen. Jeg ved, at han gør det,” fastslår han.
For at gøre bogen fængende for læserne, vil han lægge skjulte hentydninger og spor ud, der i bogens slutning afslører Martinus tilknytning til pyramiderne i Ægypten.
”Jeg overvejer at få de sidste kapitler forseglet – enten med plastik eller uopskårne, så læseren ikke umiddelbart kan se svaret på de største hemmeligheder,” slutter han.
Ole Larsen Mott har blandt andet hentet sin inspiration i Kristendommen, Hinduismen og Buddhismen. Blandt den nyere åndsvidenskab henviser han, udover Martinus, til den russiske mystiker Helena Petrovna Blavatsky og hendes hovedværk Den Hemmelige Lære (1888). Herudover refererer han til bøger som Pyramidegåder og Tempelmysterier (2007) og Kybalion (2009).


Martinus Kosmologi
Martinus Thomsen (1890-1981) er født og opvokset i den nordjyske by Sindal. Han har skrevet adskillige åndsvidenskabelige bøger og artikler. Martinus’ samlede værk har titlen Det Tredje Testamente, hvoraf hovedværket er Livets Bog i syv bind.
Vi skal lære af vores erfaringer
Han begyndte sit forfatterskab efter at han som 30-årig fik nogle stærke åndelige oplevelser, som medførte en omfattende bevidsthedsudvidelse. Det er denne bevidsthedstilstand, som Martinus kalder for kosmisk bevidsthed. Forudsætningen for kosmisk bevidsthed er en højt udviklet intuition, som alle mennesker før eller siden vil udvikle. Desuden bidrager kontrasten mellem glæde og lidelse til udvidelsen af den menneskelige bevidsthed, som gennem sine fejltagelser høster værdifulde erfaringer. Martinus ser bevidstheden som intet mindre end den instans, der styrer livets udvikling, spirituelt såvel som biologisk.

Materialismen er blot et mellemstadie
Martinus bidrager med den indsigt, at der eksisterer en lovmæssighed for de skiftende verdensbilleder gennem tiderne – og dermed også for udviklingen af menneskehedens bevidsthed. Lige nu befinder menneskeheden sig i et overvejende materialistisk verdensbillede, som, ifølge Martinus, ikke udgør slutstadiet i menneskets bevidsthedsudvikling. Dette begrundes med, at det materialistiske verdensbillede ikke kan give menneskene hverken moralsk pejlemærke eller forklaring på menneskelig lidelse og eksistensgrundlag. Tiden er derimod moden for det, Martinus betegner som en intellektualiseret kristendom. Og gennem hans forfatterskab belyser han kristendommens og andre religioners udvikling frem mod en fremtidig åndsvidenskab, der komplementerer det moderne menneskes bevidsthedsniveau. Men på nuværende tidspunkt mangler vi stadig en del erfaringer, der med tiden vil udvikle vores medfølelse, tolerance, sociale forståelse og etiske sans. Som i sidste instans vil resultere i et altruistisk verdenssamfund.

Dyrene er vores kosmiske søskende
Guddommen er ifølge Martinus verdensaltet i sin helhed, som inkluderer alt levende fra mikroorganismer til universets evige galakser. Af samme årsag indså Martinus, at han var nødt til at blive vegetar, eftersom han argumenter for at:
”Mennesket er dyret på et ældre livsstadium, eller dyret er mennesket i en yngre livsperiode.
Alle levende væsener i tilværelsen er således "mennesker" på forskellige stadier.
De er kosmiske søskende.” (Uddrag fra Logik, kap. 24 s. 79)

Det var afgørende for Martinus, at der ikke dannes nogen form for sekt eller medlemskab omkring hans Kosmologi. Der er imidlertid oprettet et Martinus Institut og et center beliggende på henholdsvis Frederiksberg og i Nykøbing Sjælland, hvor hans livsværk studeres og diskuteres.

Man kan læse mere om Martinus kosmologi på www.martinus.dk.

Af Lajka Hollesen

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.