Det danske magasin i Spanien
EU skruer bissen på over for Spanien

EU skruer bissen på over for Spanien

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Om hvorfor Margrete Auken truer Spanien med at fastfryse 185 millioner euro.

EU har truet med at stoppe Spaniens regionsudviklingsstøtte. Den omfattende bebyggelse, som har været både et gode og et onde for landet, kritiseres i Unionen, fordi den ikke tager højde for miljømæssig bæredygtighed, og fordi den tillader ekspropriering af almindelige borgeres ejendomme og dermed bryder disse menneskers rettigheder.Deraf truslen om at stoppe for udbetaling af 185 millioner euro til Spanien i regionsudviklingsstøtte. Men også denne trussel lader til at falde for døve ører.

EU har modtaget omkring 100.000 klager fra hele Spanien, hvorfra de fleste kommer fra Costa Blanca, men også Costa del Sol og andre områder er kommet i EU’s søgelys pga. klagemål. Det er både spaniere og udlændinge, der beklager sig over myndighedernes ukritiske uddeling af byggetilladelser, ekspropriering af borgeres ejendomme og annullering af lovlige boligkøb med manglede korrekt kompensation.
Blandt de mest højrøstede kritikere af de spanske myndigheders forretningsmetoder er Margrete Auken. Det danske MEP har derfor aflagt Spanien flere besøg i EU-regi, for med egne øjne at se, hvordan det står til. Det var nok til, at hun var én af fortalerne, da man tidligere på året truede Spanien med at stoppe for udbetalingen af den regionsudviklingsstøtte på 185 millioner euro, som landet modtager årligt. Hendes argumenter findes i den betænkning, kaldet Auken-betænkningen, som er blevet godkendt af Europa Parlamentet. "El Informe Auken" kaldes den på disse kanter.

Slemme ting i Spanien
"Der sker mange slemme ting i Spanien. De boligejere, der er kommet i klemme ved ekspropriering af deres ejendomme, bør kompenseres ordentligt og ikke lide under – hvis ikke et korrupt, så et langsommeligt retssystem. Derudover er den tætte bebyggelse af kyststrækninger skadelig for miljøet," forklarer Margrete Auken til La Danesa om de problemer EU-borgerne beklager sig over, og som myndighederne ikke lader til at tage særlig seriøst.
Hun satte sig for at tale nærmere med de spanske myndigheder og for at besøge de mest berørte områder. "I januar havde jeg en aftale med repræsentanter for centralregeringen, men den aftale blev pludselig annulleret, og da EU-udvalget så ikke ville stå for min besigtigelsesrejse, tog jeg selv af sted." Det hun fandt, mener hun, bryder med en række EU-love og deraf betænkningen, som blev vedtaget med et stort flertal i parlamentet.
"Det var tredje gang, at parlamentet stemte om dette emne, og betænkningen blev vedtaget med 349 stemmer for, 110 stemmer imod og 114 hverken for eller imod," fortsætter hun.

Endnu en besigtigelsesrejse
I slutningen af september aflagde hun Spanien, nærmere Valencia-regionen, yderligere et besøg for at se, om betænkningen havde haft den ønskede effekt. Valencia lader ligefrem til at have overhalet Andalusien i antallet af korruptionsskandaler, og lokalregeringen (PP) er lige nu under mistanke for korruption i Gürtel-sagen, hvori foreløbig 15 medlemmer af partiet har mistet deres poster. Også denne sag involverer korruption, hvor byggeselskaber skulle have bestukket politikere for at få tildelt byggetilladelser.
"Jeg har ingen klager modtaget fra danskere i Spanien, hvilket undrer mig, men det er egentlig en fordel for mig, da jeg på denne måde ikke kan beskyldes for at være partisk," tillægger Auken, der i september mødtes med indbyggere i Alfaz del Pi, La Nucia og Veïns de Parcent. Sidstnævnte by er specielt hårdt ramt af en skandale, hvori borgmesteren var i lommerne på entreprenører, og mange indbyggeres rettigheder blev derfor fuldstændig tilsidesat.

Politisk modstand
Auken-betænkningen er stort set blevet ignoreret af både den valencianske lokalregering samt centralregeringen.
"Jeg har fået massiv støtte fra pressen i Spanien, men ikke fra politikerne. Tværtimod er jeg blevet mødt med stor vrede fra både PP’s og PSOE’s side. Når jeg omtaler en bestemt by, kan man pudsigt nok straks høre, hvilken farve den pågældende borgmester har. De mener stadig, at byudvikling er et internt anliggende, som EU ikke skal blande sig i," resignerer hun.
Hun forbavses over den magt, som erhvervslivet har over myndighederne, men tror dog ikke, at korruptionen er værre i Spanien end i andre lande, og hun ser det som et positivt tegn, at folk klager til EU, når de mener, at de lokale myndigheder går over stregen.
"50 procent af alle de klager, vi modtager, kommer fra Spanien. Vi har f.eks. ingen modtaget fra Grækenland eller Italien. Jeg finder dog klagemålene opløftende, og spanierne, også politikerne, burde være stolte over, at der er gang i de demokratiske processer," påpeger SF-politikeren.

Kun en trussel eller kan støtten virkelig tilbageholdes?
Desværre fandt Margrete Auken ingen beviser på, at man havde implementeret nogle af de ændringer, som Auken-betænkningen forlanger.
Rapporten siger bl.a., at myndighederne bør suspendere og gennemse alle de nye byudviklingsplaner, der ikke respekterer hårde kriterier for miljømæssig bæredygtighed og social ansvarlighed. Den dikterer også, at de personer, der har købt bolig i Spanien i god tro, for derefter at få købet erklæret ulovligt, bør have ret til en ordentlig kompensation.
Mange af de klager, som EU har modtaget, påpeger desuden, at bebyggelse er foregået i beskyttede områder og derfor overtræder EU-direktiver som Natura 2000.
Men alt foregår som vanligt.
Betyder det, at EU vil gøre alvor af sin trussel om at fastfryse de 185 millioner euro? 
"Pengene ville blive tilbageholdt for at vise Valencia og andre spanske regioner, at EU Parlamentet mener det alvorligt. Også de skal følge EU-lovgivningen."
Men kunne det virkelig ske?
"Det er en beslutning, som parlamentet må tage med udgangspunkt i traktaten. Jeg bliver ved med at arbejde på sagen og mener, at hvis noget er ulovligt, så er det ulovligt," slutter Margrete Auken.

Af Jette Christiansen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa