Tid til tid

Tid er et abstrakt begreb. Tid er absolut. Tid er relativ. Tid er filosofi.Hvordan forholder du dig reelt til tid? Og hvad er tid også?   Som vi kender tid i dagligdagstale, kan vi tale om ikke at have nok tid, at have for meget tid, at tiden går hurtigt, at tiden går langsomt, etc. […]