Kære læser…Forunderlige liv – TAKE 154 & 155

Forunderlige liv – TAKE 154: Ja, det er det, det er… Forunderligt mere end egentlig underligt. Livet. Heldigvis! Forunderligt levner ligesom mere plads til bevægelse i tingene, til forbedring. Det giver håb. Mens underligt er mere bombastisk permanent. Lader alt håb ude. Nogle ting er imidlertid så underlige, at det er svært at går forunderlig […]