Det danske magasin i Spanien
En forestilling af alkoholisme kan let være et beskidt, dårligt holdt hjem, slidte klæder, et hjemløst og forfaldent menneske. Sådan behøver det bestemt ikke at være. En alkoholiker kan være dig, mig, et familiemedlem, en ven eller personen, vi møder på gaden. Alkoholikeren kan være den, du mindst venter.
 
La Danesa har for nyligt gæstet Anonyme Alkoholikere (AA), da gruppen holdte et af sine åbne møder i Fuengirola. Mange af gruppens møder er lukkede, men med jævne mellemrum holdes åbne møder, hvor pårørende og nærstående samt andre interesserede kan være med. Dog er det her vigtigt at nævne, at dem, som oplever at have problemer med alkohol, altid er velkomne.

Sådan fungerer det

AA fungerer sådan, at deltagerne får støtte til ædruelighed via et 12-trinsprogram, som er det, AA beror på. Dette 12-trinsprogram findes i bogen Anonyme Alkoholikere, også kaldt ”Storebogen”. Heri beskrives alkoholisme som den kronisk medicinske sygdom, det er, og 12-trinsprogrammet, som giver trin-for-trin instruktioner til ædruelighed, samt de 12 traditioner, som beskriver AA’s holdepunkter. I AA findes også mere litteratur samt et sponsorskab, hvori en alkoholiker, som har gjort visse fremskridt i helbredelsen, deler sin erfaring og er der som hjælp for en anden alkoholiker, som forsøger at opnå og bibeholde ædruelighed ved hjælp af AA.
 
Hos AA er der intet hierarki. Der er altså ingen, som er højere eller lavere i rang, mere eller mindre værd end nogen anden. Det indebærer, at der heller ikke findes nogen bestemt ordfører på gruppemøderne – hvem som helst i gruppen kan lede et møde. Og det er netop møderne, som er hjertet i AA. Dem, som kommer til møderne, er alkoholikere med forskellig tids ædruelighed, som mødes for at dele erfaringer, hvilket hjælper dem til ædruelighed.

Besøg på et møde

Mødet, som La Danesas journalist deltog i, var præget af et stærkt sammenhold, respekt, ømhed og ydmyghed. Her kommer hendes fortælling:
”Vi starter med at tage plads på hver vores stol i en cirkel, hvorefter personen, som netop denne eftermiddag valgte at åbne mødet, hilser velkommen, fortæller at jeg som journalist er med denne dag, hvorefter AA’s grundlag læses op samt dagens tema oplyses.
Derefter skifter ordet mellem deltagerne. Hver og en, som ønsker at sige noget, begynder med de så kendte ord: ’Hej, jeg hedder XX og jeg er alkoholiker’. Derefter følger berettelser og tanker. En fortæller om et tilbagefald. En anden om hvornår denne indså, at alkoholen havde taget magten over livet. Yderligere en fortæller om, hvordan vedkommende for nyligt var med til en social sammenkomst, hvor andre drak alkohol samt hvordan ædruelighed opleves. Nogen præsenterer sig og vælger ikke at sige noget men lader i stedet ordet gå videre.
 
Mødet fortsætter i en time, der føles som en meget kort time. Trods at jeg bare har været besøgende, føler jeg en uhørt stærk følelse af sammenhold, tryghed og ærlighed, som er umuligt at sætte ord på. Jeg får forklaret, at det den den kraft, som gør, at AA fungerer for så mange. Denne følelse, eller kraft, kan jeg tænke mig er ligesom trygheden, som religiøse mennesker har i deres gud. Men AA er ingen religion, selvom de benævner denne ’kraft’ som ’gud’, men det er bare for at sætte et ord på det, eller som en af deltagerne udtrykker det: ’Gud kan være troen på ædruelighed’.”

Ord fra medlemmerne

AA bygger på anonymitet, derfor kan vi i denne artikel ikke angive navnet på de personer, La Danesa har været i kontakt med, men vi kan videregive, hvad de har berettet for os.
Hver person udtrykker, at AA har reddet deres liv og at AA er et sted, hvor der gives plads til at fortælle om alt og ved hinandens støtte få hjælp til at komme videre. Det fortælles også, at hver og en har nået sin personlige absolutte bund, inden det lykkedes at blive ædru. Den absolutte bund for en har været hospitalsindlæggelse, da dennes liv hang i en tynd tråd på grund af alkoholen. En anden mistede både familie, hjem og arbejde. Den personlige bund er forskellig for alle, men de, som i dag er ædru, har alle nået den.
 
En person forklarer, at alkoholikeren må indse, at alkoholismen er i hjertet – hvem som helst kan sige, at man er alkoholiker, men ingenting, selv ikke AA, hjælper, hvis man ikke mener det i virkeligheden. Samme person udtrykker, at det kræver en særlig kapitulering at erkende alkoholismen, noget som ofte er en emotionel følelse og ikke intelektuel, inden man når ædruelighed. En person, som har været ædru i mange år og som fortsat går til møder, fortæller, at denne får støtte til ædruelighed, da møderne gør det muligt at påmindes, hvordan livet var med alkohol – rent forfærdeligt. Denne person forklarer, at møderne er en stadig påmindelse og støtte. Det forklares endda, at det kan tage et stykke tid, inden man forstår AA, at man virkelig behøver at ”tage AA ind” og at det af og til kræves, at man tager et skridt bagud for at komme fremad.
 
En anden ting, som udtrykkes, er, at AA fungerer fordi det ikke handler om livslange forbud mod alkohol men at metoden er succesfuld, fordi den går ud på at afvise næste drink og at man tager ”en dag ad gangen”, som en anden udtrykker det: ”Kunsten er ikke at begynde at drikke igen”.
 
Det fortælles til La Danesas journalist, at mange fortsætter med AA-møderne flere årtier efter sidste drink, netop fordi at alkoholisme er en livslang sygdom og at ædrueligheden ikke kun udfordres af alkohol. En person har for eksempel oplevet abstinenser en uge efter at denne fik en bedøvelse hos tandlægen og det samme oplevedes med hostemedicin. Alt, som påvirker afhængighedscentret i hjernen, kan altså sætte gang i lysten til alkohol. Dog oplever flere, at det er lettere at leve ædru i Spanien, fordi færre her stiller spørgsmålstegn, hvis man takker nej til alkohol.
Gentagne gange nævnes det, at det, AA giver, er sammenhold, at møderne giver ro samt at kendskabet til, at de andre går igennem samme ting som en selv, skaber tillid.

Dette er AA

AA grundlagdes d. 10. juni 1935 i Ohio af børsanalytikeren William Griffith Wilson og lægen Robert Holbrook Smith, som begge havde svære alhoholproblemer. De opdagede, at de kunne holde sig ædru med hinandens og andre alkoholikeres hjælp, og bogen Anonyme Alkoholikere, er skrevet af netop Wilson. AA bygger udelukkende på frivillighed og det eneste, som kræves for at deltage, er ønsket om ædruelighed.
 
AA findes i dag i 180 lande med ca. 100.000 grupper. Det er et helt ideologisk sammenhold uden økonomiske interesser, det koster altså ingenting. Derudover har AA som politik ikke at tage imod noget gratis, hvorfor der skal betales leje for de lokaler, som møderne for eksempel afholdes i. Det er helbredte alkoholikeres ansvar at spytte lidt ”i krukken” efter et møde, hvis man kan, og disse bidrag finansierer gruppens omkostninger. Derudover deltager AA ikke i offentlige debatter og fremtræder hverken som fortalere eller modstandere for noget som helst. Det eneste formål med AA er altså at hjælpe alkoholikere.

AA for skandinaver

AA-møderne i Fuengirola holdes hver mandag kl. 18 i den svenske kirkes lokaler. Majoriteten af gruppen er svenskere, men også danskere, nordmænd og svensktalende finner var med under mødet, da La Danesas journalist deltog.
For mere information om møder i Andalusien se: www.aaspain.org/meetings/andalucia.html
 
La Danesas journalist udtrykker stor tak for venligheden og åbenheden, som hun mødte fra AA i Fuengirola i forbindelse med sit arbejde på denne artikel.
Af Sara Laine, sara@norrbom.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.