Det danske magasin i Spanien
Affald – skal det smides ud eller sorteres? Sorteres selvfølgelig!

Affald – skal det smides ud eller sorteres? Sorteres selvfølgelig!

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email
Hvis man ikke er ”zero waster”, som vi skrev om forrige måned, så er det højst sandsynligt, at man hver dag producerer affald af for skellig slags. Fra Danmark har vi længe været vant til at sortere både almindeligt husholdsningsaffald samt grovaffald og andet som elektronik, møbler m.m. Men hvordan fungerer det her på Costa del Sol?

Husholdningsaffald

Faktum er, at affaldssortering bliver en opgave, som folk bliver stadig mere opmærksomme på, selv på disse sydspanske breddegrader. På mange steder langs kysten findes et antal moderne stationer til husholdningsaffald med beholdere, som er nedsænkede i jorden og hvor affaldet kastes ned i rør. Disse er ofte mærkede med ”orgánico”, ”envases”, ”vidrio” og ”papel”. Ved at sortere sit husningsaffald godt og smide dem i de korrekte containere lettes affaldssorteringsarbejdet betydeligt. Så hvad skal smides i hvad? Vi tager et kig ned i hver og én:
 
Orgánico: betyder organisk affald. Her tænker mange måske, at det kun handler om madaffald men her hører også støv efter rengøring i hjemmet, bleer, køkken- og toiletruller, porcelænsskår fra f.eks. en smadret tallerken samt andet organisk affald.
Envases: betyder emballage. Det, som det drejer sig om her, er let emballage som plastindpakning af PVC, PET, Polietylen og Polypropylene samt konserves og Tetra-indpakning (f.eks. mælkekartoner).
Her skal det tilføjes, for som dansker kan det lyder underligt, at metal- og plastindpakning skal i samme beholder, at når disse containere når genbrugspladsen, så separeres plasten fra metallet maskinelt.
 
Vidrio: er det samme som glas. Det er vigtigt at huske at skrue eventuelle kork og låg af, for denne beholder er udelukkende til glas, med andre ord til glaskrukker og flasker. Eventuelle glas- eller porcelænsskår hører hjemme i beholderen for organisk affald.
 
Papel: på en del af disse står der papel y carton og på andre står der bare papel, fælles for disse beholdere er, at de er ved siden af papir og pap, hvilket indebærer aviser og magasiner samt papkasser og pap. Det, som gælder her, er, at der ikke må være nogle fedtpletter på materialet og at al eventuel tape, alle klips, hæfteklammer og lignende skal være fjernet.
Hvad der ikke hører hjemme i denne beholder er f.eks. mælkekartoner, som altså skal sorteres som emballage.

Genbrugsstationer

Det skal være let at sortere sit affald! Derfor findes der langs kysten både mindre, mobile genbrugsstationer ”Punto Limpio Móvil” i mange urbane områder samt store genrbugscentraler ”Punto Limpio”, ofte lidt i udkanterne af kystbyerne. Ved de mobile genbrugsstationerne kan man sortere det affald, som ikke kan smides i de allerede nævnte affaldsbeholdere. Det drejer sig f.eks. om mindre elektronik som mikrostøvsuger og computere, tv-apparater, batterier, tonere fra printere, lamper, rester af malerfarve og andre væsker m.m.
 
Ved de større genbrugscentraler er det i orden at efterlade al slags affald, selv storskrald, og er man i tvivl om hvad som skal sorteres hvor, så findes der altid personale til stede, man kan spørge.
For information om din nærmeste Punto Limpio Movíl eller Punto Limpio – se din kommunes hjemmeside.

Hvordan sorteres disse?

Når det kommer til visse typer affald opstår der flere spørgsmål. Her følger en liste over affald, som flere af Costa del Sols kommuner er gået ud med specifik information omkring:
 
Møbler: Har du møbler, som du vil af med, er det let at tro, at man bare skal stille dem ud på gaden, så kommer nogen og henter dem. Dette er dog ikke tilladt. De fleste kommuner har en gratis møbelhentningstjeneste. Man ringer da til et telefonnummer, som findes på din kommunes hjemmeside og så får man anvisninger om, hvornår og hvor man kan efterlade de gamle møbler, og så kommer kommunens opsamlingsbil og henter møblerne.
Tips! er møblerne hele? Mange velgørenhedsorganisationer kommer og henter møbler gratis, som siden gives eller sælges til velgørende formål.
 
Olie: Her handler det om olie, som anvendes i madlavning, der, hvis den havner i afløbet, kan skabe store problemer samt at olie forurener natur og vand. Saml din brugte madolie i en flaske og læg den i en beholder til netop madolie. Disse findes ofte i nærheden af skoler samt shoppingcentre og så findes de også ved genbrugsstationer og -centraler.
 
Kaffekapsler: I næsten hvert eneste hjem findes i dag en kaffemaskine med kaffekapsler. Disse kapsler er meget svære at genanvende og det er let at tro, at de skal i beholderen til emballage, men det er forkert!
Brugte kaffekapsler skal i beholderen til alment husholdningsaffald, den som er markeret med ”orgánico”.
 
”Glødepærere”: I dag findes mange forskellige slags pærer på markedet – glødepærer, lavenergi, LED og halogen er nogle af dem. Fælles for dem alle er, at de, når de ikke længere lyser op hjemme hos dig, skal sorteres korrekt og smides ud hos en genbrugsstation.
 
Medicin: Ligesom olie forurener medicin naturen, og medicin kan derudover være rigtigt farligt, hvis det kommer i de forkerte hænder. Derfor skal al medicin faktisk leveres tilbage til et apotek eller smides ud på en genbrugsstation.
Legetøj, CD’er og LP’er: Det er nemt at tro, at legetøj, cd- og lp-skiver lavet af plast kan smides i beholderen til emballage. Men nej! Disse skal, hvis de ikke doneres til velgørenhed eller lignende, sorteres korrekt og smides ud ved en genbrugsstation.
 
Tøj og sko: Tøj og sko i god stand gør sig bedst som donationer til trængende gennem nogle af kystens mange velgørenhedsorganisationer. Men slidte klæder og sko, som ikke længere tjener noget formål skal genanvendes. Beholdere til dette findes ofte ved tankstationer og genbrugsstationer.
Af Sara Laine, sara@norrbom.com

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa