Det danske magasin i Spanien
Opråb fra Margrethekirken

Krise i Margrethekirken

Margrethekirken er meget mere end et sted, der afholder gudstjenester hver søndag. Det et forsamlingshus, et kulturcenter, et socialt samlingspunkt og af og til er det også et koncertsted. Der kommer ofte 75 – 100 kirkegængere på en almindelig søndag og det er en kirke, hvis medlemmer er langt fra deres fædreland, hvorfor de danske traditioner ofte får en større betydning og er noget, man søger hen til.
Præsten og kirkens herlige team af frivillige arrangerer børnekor, litteraturkredse, filmcafé, fællessang og koncerter og mange andre kulturelle tilbud til glæde for medlemmerne og de mange gæster fra Danmark, som besøger os i løbet af året.

Men… der mangler nye frivillige kræfter i vores kirke

En skare af forrygende frivillige gør et eminent stykke arbejde. Uden dem var det umuligt at få skabt det store fællesskab, som kendetegner Margrethekirken.
“Men vi mangler en ny generation til at føre arbejdet videre. Alle vores frivillige er på nuværende tidspunkt +70 og de har brug for, at nye, unge kræfter giver et nap med og bliver en del af vores elskede kirke”, siger Ejler Wandahl, menighedsrådsformand i Margrethekirken.
“Vi mangler også yngre kræfter i menighedsrådet. Så hvis du vil være med til at tage ansvar og lave et stykke godt arbejde for Margrethekirken, er du mere end velkommen. Også her er medlemmerne oppe i årene og vil gerne give plads til yngre kræfter og nye ideer”.

Børne- og Ungeklubben mangler også frivillige

Til fastelavnsfesten sidste år var omkring 100 børn og deres voksne med til at slå katten af tønden. Det var et sjovt arrangement med stort fremmøde, og derfor var der nogle engagerede forældre, som tænkte, at der var grundlag for en børneklub i Margrethekirken. De har afholdt forskellige mindre arrangementer i løbet af året og en stor Halloweenfest i oktober.
”Der har været utrolig god deltagelse til vores arrangementer. Det har været hyggeligt og skønt at mødes med andre danske familier. Folk har været gode til at give en hånd med og det har været en fornøjelse,” fortæller Anni Margrethe Madsen, der er koordinator for Børne- og Ungeklubben.
Der mangler også i år personer, der vil give et nap med, når der afholdes fastelavnsfest for børn og deres voksne søndag d. 26. februar. Det drejer sig om indkøb af ting til fastelavnsris, præmier til bedst udklædte, fremskaffelse af fastelavnsboller og drikkelse, mm.
Interesserede kan henvende sig i kirken eller kontakte Anni Margrethe Madsen på tlf. 611 392 700.

Og hvad med økonomien?

“Der går det desværre den helt forkerte vej. Vi skal jo selv betale halvdelen af præstens løn (det er mere end 200.000 kr. om året), og så står vi også selv for vedligeholdelsen af vores nu 15 år gamle kirke”, siger Ejler Wandahl. “Det koster kun 70€ om året at være medlem af Margrethekirken, og det ville selvfølgelig være det bedste, hvis kontingentet kunne dække vores udgifter. Men sådan er det langt fra. Medlemstallet daler, så hvis vi på længere sigt skal bevare vores kirke, skal vi have langt flere til at betale de knap 6€ om måneden, det koster at være medlem. Og der kan alle vel være med”, håber meninghedsrådsformanden.

Kom og besøg os – vi holder dørene åbne

Har du lyst til at opleve fællesskabet i Margrethekirken, så kig forbi og få en snak. Kom fx til onsdagscafé, som afholdes hver onsdag fra kl. 15 – 17. Her kan man få sig en kop kaffe og møde de frivillige, som kan fortælle om, hvilke kræfter der er brug for, og hvordan der skabes et kirkefællesskab, der er noget helt særligt.
Hvis du interesserer dig for kirkens ve og vel, så få gjort noget ved det og bliv medlem i Margrethekirken i 2017. Det kan nemt klares på hjemmesiden – eller ved et af kirkens arrangementer og selvfølgelig ved gudstjenesterne hver søndag kl. 11.
 
Vi ønsker alle et godt kirkeår!
Menighedsrådet i Margrethekirken
 
 

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.