Det danske magasin i Spanien
Invaliditetsfradrag på den spanske selvangivelse

I forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen i Spanien kan personer med en godkendt invaliditetsgrad drage fordel af et ekstra fradrag. Når pensionen modtages fra Spanien, ligger der faste rammer for, hvilke og hvornår fradragene kan benyttes, men når invaliditetsgraden er tilkendt af de danske myndigheder, og invalidepensionen udbetales fra Danmark, kan der opstå problemer. De spanske skattemyndigheder kræver nemlig, at invaliditetsgraden er godkendt af den spanske myndighed ”Imserso”. Det er dog de færreste, der har lyst til at gennemgå den proces, Imserso kræver for at kunne godkende invaliditetsgraden. Dog er det værd at få det gjort, da skatteyderen fremover kan spare penge i skat.

Jeg vil i denne artikel forsøge at afklare de tvivlsspørgsmål og forhold, der berører personer, der har en invaliditetsgrad godkendt af en udenlandsk myndighed.

Først vil jeg gerne fastslå, at man som spansk skatteyder er forpligtet til i den spanske selvangivelse at opgive ALLE sine indtægter, både almindelig folkepension samt invalide- eller førtidspensioner.

De eneste pensioner, der ifølge den spanske lovgivning er fritaget for beskatning, er pensionerne ”Incapacidad permanente absoluta” (absolut og permanent handicap) samt ”Gran Invalidez” (stor invaliditet), som bliver udbetalt af den offentlige spanske myndighed ”Instituto Nacional de la Seguridad Social”.

Alle andre pensioner og indtægter skal opgives i den spanske selvangivelse.

Invaliditetsfradragets størrelse afhænger af, hvilken “invaliditetsgrad” personen har. En invaliditetsgrad på under 33 % vil ikke give ret til et fradrag i den spanske selvangivelse. Hvis invaliditetsgraden derimod er på 33 % men under 65 %, vil skatteyderen kunne få et fradrag på 2.316 € (årsopgørelsen for 2011), og er invaliditetsgraden på 65 % eller derover, vil fradraget være på 7.038 € (årsopgørelsen for 2011). Procentsatserne er fastlagt ud fra det spanske invalidepensionssystem, og det kan derfor være svært at tilpasse invalidepensioner tilkendt i andre lande.

Spansk lovgivning accepterer fradag på grund af invaliditet, selvom det er blevet givet af myndighederne i det land, hvor personen oprindeligt kommer fra, hvis invaliditetsgraden er godkendt af det, der svarer til den spanske Seguridad Social (i Danmark vil det være Den Sociale Sikringsstyrelse/Pensionsstyrelsen).

Hvis skatteyderen modtager en invalidepension fra Pensionsstyrelsen i Danmark, der svarer til en af de to spanske typer for invalidepension, vil invalidepensionen blive godkendt i Spanien. Det er dog et krav, at Pensionsstyrelsen udsteder et certifikat, hvoraf det fremgår, at personen har en ”absolut og permanent invaliditet og er uarbejdsdygtig til et hvilket som helst arbejde og erhverv”. Med dette certifikat vil de spanske skattemyndigheder sidestille pensionen med den spanske, og skatteyderens pension vil være skattefri i Spanien. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at certifikatet skal oversættes til spansk af en officiel oversætter.

Dog er det KUN den sociale pension, der er fritaget for beskatning. Alle andre indtægter (renteindtægter, private pensioner, m.m.) vil stadig skulle opgives og beskattes i Spanien. Det er vigtigt, at ordlyden er den eksakt ovenstående, da det udelukkende er denne type pension, der er fritaget for beskatning.

Hvis man ikke kan få udstedt ovennævnte certifikat fra pensionsstyrelsen, skal pensionen opgives og beskattes i Spanien. Dog kan man have glæde af ovenstående fradrag, hvis man får sin invaliditetsgrad godkendt i Spanien.

I nogle tilfælde har de spanske skattemyndigheder accepteret, at skatteyderen benytter fradraget svarende til en invaliditetsgrad på 33 % (det vil sige et fradrag i årsopgørelsen på 2.316 €), selvom invalidepensionen er blevet tildelt af en udenlandsk myndighed og ikke er godkendt i Spanien. Dog er det op til hvert enkelt skattekontor at godkende dette. Det kan derfor ikke garanteres, at man vil kunne få tilkendt et skattefradrag ud fra de spanske regler. Derfor bør man få invaliditetsgraden godkendt i Spanien, så den sidestilles med de spanske regler og opfylder den spanske lovgivnings krav.

Der er også andre fordele ved at få sin invaliditetsgrad godkendt i Spanien. Med et spansk invalidekort kan man få rabatter i nogle rejsebureauer og offentlige transportmidler. Derudover kan man ansøge kommunen om en nedsættelse af ejendomsskatten samt fritagelse for betaling af vægtafgift på bilen.

For yderligere information kontakt Lena Grøn på 952 66 50 55 eller lena@cyclo.es.

Af Lena Grøn, Support til udlændinge, Cyclo Abogados-Asesores

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.