Det danske magasin i Spanien
Det er ikke overstået endnu …

Det er ikke overstået endnu ...

2011 vil gå over i historien som et år, hvor volatiliteten på de finansielle markeder var exceptionel høj. Især den forværrede gældskrise i euroområdet og de fortsatte efterdønninger fra finanskrisen i 2009 skabte et investeringsklima, der var præget af store udsving i værdipapirkurserne, råvarepriserne og valutakurserne, i takt med at stemningen skiftede mellem håb og fortvivlelse.

Mens mange investorer bare ønsker at lægge 2011 bag sig, vil de grundlæggende faktorer bag volatiliteten formentlig fortsat være gældende i 2012 og længere frem. I Europa vil en periode med nødvendig finanspolitisk disciplin af varierende grad for de enkelte lande være påkrævet. Gældsreduktion bliver nøgleordet i 2012, ikke kun i euroområdet, men også i andre trængte europæiske økonomier som for eksempel Storbritannien. Det bliver en balancegang for politikerne at nedbringe et uholdbart højt gældsniveau uden samtidig at kaste regionen ud i dyb recession. Det er en kæmpe opgave, og den økonomiske effekt vil højst sandsynlig afhænge af, hvor hurtigt og effektivt de gældsreducerende tiltag gennemføres. Generelt kan det derfor være vigtigt for politikerne at dosere medicinen omhyggeligt i afmålte doser frem for at give den hele på en gang med risiko for at slå patienten ihjel. Men uanset hvordan de ansvarlige politikere reagerer, er der ingen tvivl om, at vækstudsigterne i Europa på kort til mellemlang sigt er alt andet end gode.

Gældsreduktion vil også være et dominerende tema i USA næste år, især for forbrugerne. Der er fortsat meget, der skal gøres, men da Obama og hans administration ikke har flertal i Repræsentanternes Hus, kan det blive relativt svært at få ny lovgivning igennem. Det er derfor også svært at forestille sig, at der kan gennemføres effektive tiltag til at hjælpe de overbebyrdede forbrugere inden præsidentvalget i november næste år. Frem til da er der således udsigt til generel politisk lammelse. Ikke desto mindre viser de seneste nøgletal, at den amerikanske økonomi endelig viser forsigtige tegn på fremgang, omend det fortsat er alt for tidligt at tale om noget holdbart økonomisk opsving.

… men der er grund til håb …

I 2012 vil alt håb om vækst afhænge af de nye vækstlande især i Asien. Få analytikere tvivler nu på, at Kina snart overtager rollen som verdens største økonomi fra USA. Det har længe været anset for uundgåeligt, men erkendelsen heraf er blevet fremskyndet af dybden af den kriseskabte recession i USA og de lange udsigter til et opsving i økonomien der. Kina slås ikke med de samme store gældsproblemer som de vestlige lande og er kun indirekte påvirket af afmatningen i USA (selvom Kina er USA’s største kreditor, har den tilsyneladende umættelige indenlandske efterspørgsel i Kina reduceret landets tidligere afhængighed af eksporten til USA). Kinas problem i de senere år har snarere været risikoen for overophedning af økonomien og deraf følgende høj inflation. Hvis Kina kan holde inflationen i ave uden at svække vækstudsigterne betydeligt – og der er tegn på, at det vil lykkes – så vil den største hindring for at tiltrække investorer være effektivt fjernet.

… og der er lyspunkter

Trods en splittet økonomi vil der også i 2012 være investeringsmuligheder. I modsætning til de solvensbekymringer, som visse stater, banker og forbrugere er ramt af, er der for eksempel et overraskende stort antal ikke-finansielle virksomheder verden over, som har en solid balance med ingen eller kun en mindre gæld. I lyset af de generelt usikre udsigter for aktiemarkederne næste år kan det meget vel tænkes, at investorerne i stedet fatter interesse for obligationer udstedt af disse virksomheder for at udnytte virksomhedernes finansielle styrke og den lavere risiko ved obligationer sammenlignet med aktier.

www.nordeaprivatebanking.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.