Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Danes Worldwides lærere lægger den danske skole under forstørrelsesglasset og dissekerer debatten, dogmer og dilemmaer ud fra deres egne erfaringer fra klasseværelset.

Forleden hørte jeg på Danmarks Radios P1 et interview med lektor Hanne Tange, der fortalte om sit seneste forskningsprojekt, der fokuserede på de danske og internationale studerendes tilgang til det gruppearbejde, som er hverdagskost på de fleste danske universiteter. Hendes forskningsresultater viste, at de studerende ikke skaber studie- og eksamensgrupper på tværs af kulturer, på trods af at de studerende har valgt at gå på en international uddannelse (IB) med internationale studerende. Ifølge Hanne Tange er de danske studerende bange for, at de får lavere karakterer, hvis de skal arbejde sammen med de internationale studerende. Og stillede derfor spørgsmålet: Kan man så kalde disse uddannelser internationale?

Hvis Hanne Tanges scenarie er virkeligheden på de danske universiteter anno 2011, hvor godt er vores unge medlemmer af Danes Worldwide da rustet til et studium i Danmark? Er det nok at se ’dansk’ ud og tale sproget? Bliver de da anset for at være ’danske’ nok? Eller står de sammen med de udenlandske studerende og bliver nummer sjok, når der skal vælges grupper til eksamen på studiet, fordi de har en anden tilgang til gruppe- og projektarbejdsformen? Interviewet på P1 fik mig til at tænke på de mange unge mennesker, jeg har mødt på Den Danske Sommerskole gennem årene. Fagligt dygtige og videbegærlige unge mennesker, men også unge studerende, der via deres skolebaggrund i udlandet er uddannet til at honorere andre krav, værdier og normer, end de vil møde i en dansk uddannelsessammenhæng.

På Sommerskolen har jeg flere gange oplevet, at eleverne ikke har erfaring med par- og gruppearbejde, og at de ofte foretrækker opgaver, der skal løses på egen hånd. Eleverne kan desuden være svære at engagere i en diskussion, og man skal som lærer have nogle provokerende holdninger i baghånden for at få eleverne til at give udtryk for egne meninger. Det er min oplevelse, at mange elever på Sommerskolen har brug for at føle sig trygge, før de giver udtryk for egne synspunkter i plenum. Det samme gør sig gældende i opgavebesvarelser gennem Danes Worldwides fjernundervisning. Her undskylder nogle elever ligefrem for at have en selvstændig mening.

Det er heldigvis også min erfaring, at sommerskoleleverne i slutningen af opholdet bliver mere ’danske’ i deres tilgang til læring og samarbejdet med hinanden og lærerne. Den anden vej rundt oplever danske studerende udfordringer, når de tager udenlands for at studere. Ifølge Hanne Tange skal de danske studerende ikke længere væk end fx Belgien for at blive udfordret på deres ’danske’ tilgang til omgangsformer og væremåde over for deres undervisere. Der er pludselig lang vej fra Bøjden til Bruxelles, når man er vant til at være dus og på ’hej’ med sine lærere. De må hurtigt sande, at det ikke er alle steder, man sætter pris på kritisk stillingtagen og spørgsmål til professoren i plenum.

Hvor ville det dog være dejligt, hvis de ’danske’ studerende var mere videbegærlige og havde overskud til at rumme studerende med en international baggrund i deres gruppe- og projektarbejde på de danske IB-uddannelser. Man kunne håbe på, at både de danske og de internationale studerende kunne lære af hinanden og på den måde blive klædt bedre på til at navigere i en international og globaliseret verden, hvor omstillingsparathed er ét af nøgleordene.

Læs mere om DANES Undervisning på www.danes.dk

Ny Blog

danesworldwide.blogspot.com
Bloggen griber fat om emner, der interesserer danskere, som enten står med det ene ben på vej ud i verden, allerede er derude eller er på vej hjem/hjemvendte. Med andre ord: Alle os som er “worldwide Danes”!
Nu er bolden kastet – vi håber, I griber den og vil være med til at skabe en levende debat med kommentarer og indlæg.

Flersproget
Drengene leger med Lego på vaerelset og legen foregår, som noget helt nyt på italiensk. Dansk har ellers altid vaeret vores faelles og deres indbyrdes sprog.
Mange gange har jeg hørt, hvor flot det var, at jeg talte dansk med dem – men det har ikke vaeret nogen saerlig udfordring. Det har ikke vaeret nogen tvang eller noget nogen af os, har skullet taenke videre over. Men nu bliver jeg muligvis overhalet indenom af det italienske…”

Lise Transbøl Corey
Repræsentant for Danes Worldwide i Schweiz

Lokal eller international skole?
Det koster en formue hver eneste måned, dagene er lange, ferierne ligeså og
børnene dødtrætte, når de endelig kommer hjem efter en dag på den internationale skole. Vi spørger tit os selv, om den internationale skole er pengene værd? Ind i mellem bliver jeg i tvivl. Mest fordi vores internationale skole ikke er helt så international, som den giver udtryk for…”

Anne Mette Levin
Repræsentant for Danes Worldwide i Tyskland

Hvornår er tiden rigtig?
At rejse ud i sin tid, var nemt nok! Det kunne ikke være anderledes, for os. Vi
havde begge to rejst – altid. Da vi mødtes i sin tid, var det en lettelse endelig at være sammen med en, der delte de samme drømme og ideer. Derfor lever vi et liv “på tur” og på vores vej er vi nu stoppet i Danmark.
På mange måder er følelsen lige nu den samme, som da vi for 7 år siden valgte at bosætte os på Naturøen Dominica WI…”

Rikke Bertolt
Medlem af Danes Worldwide og netop hjemvendt til Danmark

Af lærer Solveig Engberg, Danes Worldwide

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa