Det danske magasin i Spanien
Arbejdsløshed og forvaltning af statsstøtten

Arbejdsløshed og forvaltning af statsstøtten

Lokale og nationale politikere opfordrer herboende danskere til ikke kun at se til fra sidelinjen, men også at gå aktivt ind i politik. De spanske politikere mener, at vi som udlændinge ofte har en anden måde at se på tingene, vi kan måske foreslå hidtil utænkte løsninger på en række situationer, og derfor er vi velkomne i de politiske rækker.

Fra maj i år og frem til maj 2011, hvor næste kommunalvalg skal afholdes, ser vi derfor nærmere på en række problematiske emner. Dertil har vi bedt Javier García León, generalsekretær for PSOE i Fuengirola, medlem af byrådet og ansvarlig for udlændingespørgsmål for partiet i Andalusien, samt John Frank, der i mange år har været aktivt medlem af PP i Mijas, om at besvare en række spørgsmål.

Der er næsten 30 procents arbejdsløshed i Málaga-provinsen, det næsthøjeste i Spanien, som kun overgås af én anden andalusisk provins, nemlig Cádiz. I Andalusien er der omkring en million arbejdsløse, og det svarer til ca. 27 procent af arbejdssøgende indbyggere. På landsplan er procentsatsen omkring 20, hvilket betyder, at ca. 4,6 millioner af landets arbejdsstyrke er uden arbejde.

Spanien har altså stadig den højeste arbejdsløshed i EU, og den er omtrent dobbelt så stor som det europæiske gennemsnit. Arbejdsløsheden dræner ikke blot kassen, men skaber også håbløshed, kriminalitet og en lang række menneskelige tragedier.
Regeringen forsøger nu at løse problemet ved at reformere arbejdsmarkedslovgivningen. I grove træk gør ændringerne det billigere for virksomheder at afskedige medarbejdere. Denne lovændring havde den spanske nationalbank og arbejdsgivernes sammenslutning ventet længe på, da den skal skabe større fleksibilitet for arbejdsgiverne, der i højere grad end tidligere vil turde ansætte mere personale.
Det er i hvert fald tanken. Og de fleste eksperter mener da også, at ændringerne vil have en positiv virkning, når arbejdstagerne og fagforeningerne vel at mærke har vænnet sig til tanken.
Men det er ikke nok.
Problemet på arbejdsmaarkedet har spredt sig så vidt, at alle er nødt til at bidrage, hvis landet skal blive det kvit. Vi har derfor spurgt vort panel, hvad kommunerne gør for at skabe flere arbejdspladser. Først beder vi dem dog belyse, hvorfor Málaga og hele Andalusien er ramt så hårdt.

Hvorfor er arbejdsløsheden så høj i specielt Málaga og hele Andalusien?
”Andalusien lider under så stor arbejdsløshed på grund af det drastiske fald i salg af boliger. Boligmarkedet var jo én af den spanske økonomis vigtigste motorer. Det samme gælder i Málaga-provinsen, hvor man ydermere har set et fald i beskæftigelsen i servicesektoren, specielt i relation til turismen.
Krisen i det øvrige Europa har haft en meget negativ effekt på turismen i Málaga,” forklarer Javier García León fra PSOE.
John Frank fra PP mener, at problemet skyldes områdets manglende industri. ”Den høje arbejdsløshed hænger sammen med, at arbejdet her primært er indenfor landbrug, turisme og konstruktion, og det er præcis på disse områder, at arbejdsløsheden er størst. General Franco – der selv var fra Nordspanien – sørgede for, at Spaniens tunge industri blev lagt i Midt- og Nordspanien og derfor har Sydspanien næsten ingen industri af betydning,” forklarer han.
PP mener desuden, at arbejdsløsheden skyldes først centralregeringen, dernæst lokalregeringen, der har kompetencerne til at bekæmpe den.

Lokale initiativer
Flere byråd har dog taget initiativer til at øge og formidle beskæftigelsen i netop deres kommune.
“Fuengirolas byråd har sin egen arbejdsformidling, kaldet en Bolsa de Empleo. Den har vist sig at være et virkeligt godt værktøj til at forbinde udbud med efterspørgsel af arbejdspladserne i byen. Den sparer arbejdsgiverne den lange proces med udvælgelse, og hjælper arbejdssøgende til at finde det rette job.
Kommunen tilbyder desuden en række kurser, som forbedrer ansættelsesmulighederne. Alle, der er skrevet i mandtal i kommunen, har adgang til denne formidling. I årets første fire måneder har formidlingen skaffet arbejde til 20 procent flere end i samme periode sidste år.
Det har været så stor en succes, at andre kommuner langs Kysten har taget modellen til sig,” forklarer John Frank om formidlingen af arbejdspladserne i Fuengirola og nu også andre PP-ledede kommuner.
Men dette handler mest om formidling og om hvem, som får de ledige jobs.

PSOE’s stimulation og formidling
PSOE regerer som bekendt både i centralregeringen og i Junta de Aldalucía, og Javier García forklarer her, hvad de to administrationer har gjort for beskæftigelsen.
”Plan E (E for España) består af over 100 punkter, der stimulerer beskæftigelsen i hele landet. Den følger en række normer sat under G20-møderne samt i EU-regi.
Planen hjælper for eksempel PYMES (små og mellemstore virksomheder), der får samlede skattelettelser på 17 milliarder euro til at bibeholde eller øge antallet af ansatte, ligesom statens garantier til bankerne stiller kreditter på i alt 29 milliarder til rådighed.
Sidste år skabte planen også arbejdspladser i byggebranchen, som regeringen gav tilskud på 11 milliarder, der blev brugt til en række offentlige projekter. De skabte ca. 300.000 arbejdspladser”.
”Er det ikke bare beskæftigelsesprojekter, hvormed staten måske betaler et firma for at udføre et projekt og ansætte folk, i stedet for at betale de arbejdsløse direkte?” undrer vi.
”Men Plan E støtter, sammen med en række andre tiltag, firmaerne, så de kan ansætte mere personale!” svarer PSOE-repræsentanten, der videre forklarer, hvilke skridt lokalregeringen har taget mod større beskæftigelse.
”Junta de Andalucía har iværksat flere hjælpepakker, der blandt andet støtter nye virksomheder. Der gives støtte til produktion og distribution af økologiske produkter samt lokalt fremstillede varer. Man giver desuden tilskud til videreuddannelse og betaler Seguridad Social for dem, der allerede har fået op til to års arbejdsløshedsunderstøttelse udbetalt på én gang for at starte som selvstændig. Der er desuden en række støtteordninger og hjælpemekanismer i form af rådgivning til nye virksomheder, for eksempel projektet kaldet Andalucía Emprende, der i 2009 skabte 7.772 virksomheder og 9.447 arbejdspladser,” forklarer Javier.
”Jeg mener, det er vigtigt, at både regeringen og lokalregeringen støtter de eksisterende firmaer og dem, der ønsker at starte som selvstændig. Men det betyder ikke, at jeg mener, at man bare skal give penge til alle. Det er vigtigt, at pengene investeres, så der skabes succesrige virksomheder og flere arbejdspladser,” understreger han.

Pengene administreres af kommunerne
De milliarder, som regeringen nåede at udbetale, før den seneste sparerunde satte en stopper for flere byggeprojekter, er forvaltet på forskellig vis.
“Regeringen investerede 11,3 millioner i Mijas, hvilket skabte 381 arbejdspladser, og Mijas var dermed den kommune på Costa del Sol, som skabte flest arbejdspladser per euro. Fuengirola fik 11,6 millioner, hvilket kun gav arbejde til 256 personer,” siger Javier, der desuden beklager, at Fuengirolas byråd har brugt tre millioner euro af statsstøtten på den lokale Tv-station FTV. ”Tv-stationen kommer ikke byens indbyggere til gode. Kun den konservative borgmester og PP. Det er udemokratisk,” fortsætte han og understreger, at selvom pengene udbetales af centralregeringen, er det kommunerne, der administrerer dem, og det er derfor heller ikke ligegyldigt, om udlændingene stemmer eller hvem vi stemmer på til næste kommunalvalg.

Farvel til byggeprojekter og arbejdspladser
Regeringens seneste sparerunde på i alt 15 milliarder euro, der blev godkendt af kongressen i slutningen af maj, inkluderer dog et stop for føromtalte byggeprojekter for i alt 6,045 milliarder euro.
Det, mener ikke engang oppositionen, er gode nyheder:
”Besparelser indenfor det offentlige giver altid højere arbejdsløshed. Der bliver lavet færre veje, mindre vedligeholdelser af skoler, hospitaler mv. og det betyder alt sammen flere arbejdsløse, som skal have offentlig understøttelse. Det koster mange penge hver måned, uden at der bliver lavet noget for disse store summer,” udtaler PP’s talsmand.
Eftersom regionen mangler industri, bør der satses mere på turismen, der i øjeblikket udgør 11 procent af Andalusiens BNP.
“Hvad Costa del Sol angår, er turismen den vigtigste indtægtskilde og derfor er det meget vigtigt, at den bliver bevaret. Men for at kunne bibeholde turismen og år for år få flere besøgende, er det nødvendigt, at alle kommunerne satser på rengøring og vedligeholdelse af veje og bygninger, at servicen på restauranter og hoteller er på et højt niveau og at man kan tilbyde flotte sportsfaciliteter til f.eks. golf og tennis,” understreger John Frank.
Men, mener det konservative oppositionsparti, arbejdsløsheden ville ikke have været så høj, og de mange projekter ville ikke have været nødvendige, havde PP regeret landet også efter 2004, hvor man jo tabte til PSOE, mens arbejdsløsheden lå på omkring 10 procent; et for Spanien historisk lavt antal arbejdsløse.


Kend dit byråds farve:
Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Empadronamiento skal bekræftes
Indenrigsministeriet har vedtaget, at alle udlændinge nu skal bekræfte, at de stadig bor i kommunen. Fremover skal man således bekræfte sin empradonamiento hvert andet år. Dette gælder ikke spaniere, men kun udlændinge, og denne ”diskrimination”, skyldes, at udlændinge oftere flytter, uden at meddele det den fraflyttede kommune, hvilken man altså også bør gøre.
De forskellige kommuner takler dog sagen forskelligt, for eksempel:
Mijas: Her skal man ikke foretage sig noget overhovedet. Sker der ændringer, vil alle blive informeret personligt af kommunen.
Marbella: Her har kommunen sendt et brev til samtlige indbyggere skrevet i mandtal. Har man modtaget dette brev, skal man ikke foretage sig noget. Har man ikke fået dette brev, bør man kontakte rådhuset,
Fuengirola: Her bedes man selv møde op for at forny det. Det kan gøres i udlændingeafdelingen på 4. sal i rådhuset, mandag – fredag kl. 09.00-13.00. Medbring opholdstilladelsen (NIE) samt en fotokopi.

Politiske engagements A, B, C
Indskrivning i folkeregistret (Empadronamiento)
Det er ikke lovpligtigt at indskrive sig i folkeregistret (empadronamiento). Det anses snarere som en moralsk forpligtelse, da ens kommunes sygehuskapacitet, antallet af politibetjente, skoler og andre offentlige ydelser afhænger heraf. For hver indskreven person får kommunen ca. 182 euro om året.
Man skal henvende sig til sit kommunekontor for at blive indskrevet.
Medbring:
Bevis på adresse; skøde på bolig eller en lejekontrakt, og en kvittering for betalt el, vand, afgifter eller telefon, hvor denne adresse fremgår.
NIE eller residencia samt pas.

Og på valglisten (Lista del Censo Electoral)
For at kunne stemme skal man skrives på valglisten i kommunen inden udgangen af året.
Medbring:
Empadronamiento.

Medlemskab af parti
For mere information om PP (Partido Popular) og om, hvordan man bliver medlem af partiet, se f.eks. www.ppmalaga.es, www.ppmijas.org, www.ppfuengirola.com eller www.marbella-sanpedro.com
Man kan læse mere om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) og om medlemskab på bl.a. www.psoemalaga.es, www.psoemijas.org, www.fuengirola.psoe.es, og www.marbella.psoe.es.
Alle EU-borgere har ret til at blive aktivt eller passivt medlem.

Det næste kommunalvalg
Det næste valg afholdes den 22. maj 2011.
Hvem der bliver partiernes kandidater er endnu ikke afgjort i alle byer.
PSOE træffer beslutningerne i juli.
PP har allerede truffet beslutning om visse borgmesterkandidater, og de øvrige vil blive udpeget senest seks måneder før valget, dvs. i december eller januar. Partiet meddeler, at langt de fleste vil være gengangere fra de sidste kommunevalg.

Politiske spørgsmål
Er der et emne, du gerne vil have belyst eller har du et spørgsmål om, hvordan det politiske system er skruet sammen, er du velkommen til at skrive til os på info@ladanesa.com.

Af Jette Christiansen

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.