Danske politikere søges

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Lokale såvel som nationale politikere har opfordret La Danesa til proaktivt at engagere sig i politik ved at tilskynde herboende danskere til ikke kun at se til fra sidelinjen, men også at gå aktivt ind i politik.
De spanske politikere mener, at vi som udlændinge ofte har en anden måde at se på tingene, vi kan måske foreslå hidtil utænkte løsninger på en række situationer, og derfor er vi velkomne i de politiske rækker.
Vi vil derfor i hver udgave frem til maj 2011, hvor næste kommunalvalg skal afholdes, se nærmere på en række problematiske emner. Dertil har vi bedt to lokale, politisk engagerede om at besvare en række spørgsmål om, hvor de to største partier står. Vi beder dem bekende farve, så alle kan få en idé om, hvem man vil stemme på og hvilket politisk parti, man eventuelt vil engagere sig i. Det er Javier García León, generalsekretær for PSOE i Fuengirola, medlem af byrådet og ansvarlig for udlændingespørgsmål for partiet i Andalusien, samt John Frank, der i mange år har været aktiv medlem af PP i Mijas.
Begge har indvilliget i at svare på spørgsmål, der ikke kun omhandler disse to, men også om andre kommuner langs Costa del Sol.
Vi begynder i nærmiljøet, hvor vi først og fremmest kan gøre vores indflydelse gældende, da vi jo som danskere kan stemme ved kommunalvalget, men ikke ved parlamentsvalgene.

Månedens debat:
Fuengirolas havn

Havnen i Fuengirola er intet mindre end en skændsel. Manglende vedligeholdelse, tilsyneladende grundet ligegyldighed fra myndighedernes side, har resulteret i en havn, der er beskidt, faldefærdig og grim.
De forretningsdrivende flygter fra området, og hvor der for snart mange år siden var restauranter, barer og forretninger, står mange lokaler nu tomme. Indbyggerne i Fuengirola har meget lidt glæde af deres havn, og den tiltrækker heller ikke besøgende til en by, der i stor grad lever af turisme.
Havnen, der blev etableret som en udbygning af den tidligere fiskermole, svarer altså ikke længere til de krav, der sættes til en moderne fisker- og lystbådehavn. Den er desuden ikke dyb nok til, at store lystbåde kan lægge til, som det er tilfældet i for eksempel havnene Puerto Banús og Puerto Marina i Benalmádena.
Alligevel gøres der ikke noget ved sagen.

Politiske forhindringer
Årsagen til at havnen ikke er moderniseret, er politisk, mener både PP og PSOE. Hermed slutter enigheden.
PP, der som bekendt styrer byrådet i Fuengirola med borgmester Esperanza Oña i spidsen, mener, at roden til problemet er, at lokalregeringen, Junta de Andalucía, er PSOE-ledet og at alle regionens havne ligger under – og penge skal komme fra – et departement, som kaldes Agencia Pública Puertas de Andalucía (APPA). Junta de Andalucía skulle således ikke være indstillet i at investere i Fuengirola kommune, da, menes det, at PP vil blive krediteret herfor.
”Kommunen har præsenteret tre forskellige planer for modernisering af havnen. Sidste gang var i 2007, hvor det foreslåede projekt inkluderede både udvidelse og modernisering af havnen. Det indebar flere moler, med dybere vand i indsejlingen til havnen og i selve havnebassinet, samt flere forretningscentre med restauranter og forretninger. Planen inkluderede også en ny administrationsbygning for havnemyndighederne og en speciel mole til de mange lystfiskere og endelig en meget bedre fra- og tilkørsel til havnen, end den vi ser i dag. Men ingen af disse forslag er blevet accepteret,” forklarer John Frank.
PSOE mener dog ikke, at dette er problemet. ”Borgmesteren er ikke interesseret i at modernisere havnen. Kommunen og Junta de Andalucía skal være enige om en plan, men kommunen ønsker ikke at opnå en aftale,” siger Javier García, som videre forklarer, at borgmesteren forsøger at bruge havnen som et politisk våben mod lokalregeringen, så at denne virker usamarbejdsvillig og uden interesse i Fuengirola. Dermed kan man underminere PSOE’s chancer for at genvinde regionsvalget, som finder sted i 2012.
”En plan er nu forelagt, men byrådet ønsker ikke at godkende den,” påpeger Javier.
”Jeg har lige talt med byens stadsarkitekt, og der foreligger rigtigt nok en plan med et budget på 59 millioner euro. Denne plan kommer kommunen nok til at godkende,” svarer John.

Lange udsigter?
Hvad sker der så nu? Og hvis PSOE i 2011 vinder kommunalvalget i Fuengirola, og PP året efter vinder det andalusiske regionalvalg, vil man så være lige vidt?
Sejrer PSOE ved kommunalvalget, mener Javier, at man vil finde en udvej. ”Vi vil få alle parter – Junta de Andalucía, fiskerne, lystfiskerne, ejerne af forretningerne i havnen – til at sætte sig ned og komme frem til en tilfredsstillende løsning. Vi vil have gang i projektet, der er så vigtigt for Fuengirola og hele Kystens økonomi. PSOE vil have en ny havn i Fuengirola,” understreger Javier.
”Den nuværende havn blev bygget under PSOE, og det blev næsten kun som en udbygning af en lille fiskermole. Det var en fejl, at man var dengang ikke var fremsynet nok til at forudse behovet i fremtiden. Som alle kan se, er vedligeholdelsen ikke hvad man burde kunne forvente, og noget tyder på, at da der ikke er den samme politiske "farve" i Junta de Andalucía som i Fuengirola, er man ikke engang interesseret i at vedligeholde havnen,” beklager John.
Hos PP frygter man desuden, at lokalregeringen uanset hvad, ikke længere har penge til at gennemføre projektet.
Debatten om en modernisering af havnen i Fuengirola startede i begyndelsen af 1990’erne, og det er snart 20 år senere stadig uvist, hvornår byen endelig skal få en tidssvarende havn.

Politiske engagements A, B, C
• Indskrivning i folkeregistret (Empadronamiento)
Det er ikke lovpligtigt at indskrive sig i folkeregistret (empadronamiento). Det anses snarere som en moralsk forpligtelse, da ens kommunes sygehuskapacitet, antallet af politibetjente, skoler og andre offentlige ydelser afhænger heraf. For hver indskreven person får kommunen ca. 182 euro om året.
Man skal henvende sig til sit kommunekontor for at blive indskrevet.
Medbring:
Bevis på adresse; skøde på bolig eller en lejekontrakt, og en kvittering for betalt el, vand, afgifter eller telefon, hvor denne adresse fremgår.
NIE eller residencia samt pas.
• Og på valglisten (Lista del Censo Electoral)
For at kunne stemme skal man skrives på valglisten i kommunen inden udgangen af året.
Medbring:
Empadronamiento.
• Medlemskab af parti
For mere information om PP (Partido Popular) og om, hvordan man bliver medlem af partiet, se f.eks. www.ppmalaga.es, www.ppmijas.org, www.ppfuengirola.com eller www.marbella-sanpedro.com

Man kan læse mere om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) og om medlemskab på bl.a. www.psoemalaga.es, www.psoemijas.org, www.fuengirola.psoe.es, og www.marbella.psoe.es.
Alle EU-borgere har ret til at blive aktivt eller passivt medlem.

Det næste kommunalvalg
Det næste valg afholdes den 22. maj 2011.
Hvem der bliver partiernes kandidater er endnu ikke afgjort i alle byer.
PSOE træffer beslutningerne i juli.
PP har allerede truffet beslutning om visse borgmesterkandidater, og de øvrige vil blive udpeget senest seks måneder før valget, dvs. i december eller januar. Partiet meddeler, at langt de fleste vil være gengangere fra de sidste kommunevalg.

Hvorfor engagere sig i spansk politik?
”Over 20 procent af indbyggerne i Fuengirola er udlændinge, og det samme gør sig gældende i mange andre byer langs Costa del Sol. Vi er ikke bare besøgende men fastboende, og vi skal være med til at træffe beslutningerne. Lokalpolitik er desuden den mest potente del i det politiske apparat, og man får via denne stor indflydelse i både Junta de Andalucía og i centralregeringens beslutninger. Jeg ville ønske, at langt flere danskere ville involvere sig,” Javier García León, PSOE.

”Det er vigtigt, at udlændinge for det første stemmer og også at flere involverer sig i politik. Det hjælper ikke bare at brokke sig over tingene, man skal gøre sin stemme gyldig. Dermed kan man være med til at præge udviklingen i en bestemt retning, ikke bare lokalt men også på landsbasis,” John Frank, PP.

Politiske spørgsmål
Er der et emne, du gerne vil have belyst eller har du et spørgsmål om, hvordan det politiske system er skruet sammen, er du velkommen til at skrive til os på info@ladanesa.com.Micro-demokrati

De politiske partier kan ikke blive enige om moderniseringen af havnen i Fuengirola. Man kan synes, det er bureaukrati, når det er værst, eller at det essentielt er demokrati på arbejde.
Det samme gælder blandt fire pensionerede fiskere, som har eget parlament i havnen, hvor heller ikke de kan blive enige om, hvem som har ansvaret for, at havnen ikke for længst er blevet forskønnet og udbygget.

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa