Det danske magasin i Spanien
Luxembourg

Det er næppe klimaet, livsstilen eller de lave leveomkostninger, der trækker folk til Luxembourg. Alligevel skønnes det, at et par hundrede Costa del Sol-danskere har valgt at flytte adressen til det lille fyrstedømme. Hvis Spanien er paradis, er Luxembourg (måske) skatteparadis? Men er det prisen værd?
 

Det begyndte for tre år siden. De første danskere pakkede kufferten og steg ombord på flyet til Luxembourg. Men for de fleste var det dog med en returbillet i bagagen, for formålet med rejsen var blot at få en adresse i landet. De rejsende var ikke utilfredse med hverken det sydspanske klima, livsstilen eller leveomkostningerne. Det var derimod det spanske skattevæsen, de var trætte af.

 
De omstridte ratepensioner og livrenter
Sagens kerne skal findes i danskernes ratepensioner og livrenter. Disse indtægter er på den spanske selvangivelse opgivet som udbetaling af forsikringer, hvoraf 16 procent af det udbetalte beløb er blevet sat op til rentebeskatning. I dag modtager det spanske skattevæsen oplysninger direkte fra de danske myndigheder om beløb indeholdende samtlige skatteborgerens pensioner. Skattevæsenet i Spanien kan herfra ikke se, om det er udbetalinger fra almindelige pensioner eller forsikringsordninger, så derfor meddeler de i første omgang, at alt skal beskattes som lønindkomst.
Det kræver så efterfølgende dokumentation for hvilke slags udbetalinger, der er tale om. Der er desværre ikke enighed i alle dele af Spanien om, hvordan disse sager skal afgøres.
“Langt de fleste har altid indleveret selvangivelse. Mange har typisk opgivet 15-20 procent af deres indtægt i henhold til tabellerne for udbetaling af beløb fra forsikringer,” forklarer Mette Skovby Jensen, der som skatterådgiver har fulgt udviklingen nøje. Hun påpeger, at det ikke er den spanske stat, der pludselig agerer underligt. “I 2011 blev OECD-landene enige om at håndhæve loven om gensidig udlevering af alle udbetalinger, herunder pensioner. Medlemslandene ønsker klart mere gennemsigtighed for at undgå hvidvaskning og for at effektivisere skatteopkrævningerne.”
 
Til torskegilde hos skattefar
Den nye attitude hos skattevæsenet har skabt forvirring og utryghed blandt mange danskere på Costa del Sol.
“Man får uventet et brev fra skattevæsenet, som enten indkalder til møde eller vil se dokumentation på indtægter. Mange forstår ikke indholdet af brevene, men ser kun en masse tal og bliver skræmte,” forklarer Mette Skovby, som dog understreger, at der ikke er grund til at blive nervøs, blot man reagerer på skrivelserne.
“Det er vigtigt, man får en dialog i gang med skattevæsenet. Ellers gør de selv regnestykket op ud fra deres tal, og regningen følger dig, uanset i hvilket land du bor.”
Mette Skovby anbefaler derfor klart de personer, som skattevæsenet har henvendt sig til, at søge hjælp hos en skatterådgiver, revisor eller advokat.
“Hovedparten af korrespondancen er skriftligt, så al dokumentation skal oversættes af en spansk autoriseret translatør.
Det tager generalt et halvt år inden en sag bliver lukket. Ingen bryder sig om det, men der er ingen vej udenom. Man kan ikke flygte fra det, som er sket.”
Netop den lange ekspeditionstid, og skattevæsenets ofte manglende forståelse i almindelighed, får, i følge Torben Maj, flere og flere danskere til at blive skatteresidenter i Luxembourg. Siden 1997 har han boet og drevet sin virksomhed European Life- and Pension Services TM, som bl.a. hjælper danske statsborgere med at komme rigtigt ind i Luxembourg. Flere af hans kunder kommer fra Costa del Sol.
“Vi har set flere tilfælde på en meget bureaukratisk og langvarig arbejdsgang hos det spanske skattevæsen. En fejlpostering i den kendte 720 formular, hvor man opgiver sine aktiver, og man kan risikere at komme igennem “hele møllen”, hvilket for mange ikke har været en positiv oplevelse,” forklarer Torben Maj, som understreger, at det spanske skattevæsen blot bestræber sig på at forbedre sin skatteopkrævning for at komme på samme niveau som de øvrige EU-lande, men ikke altid håndterer det lige godt. Sådan er det, i følge Torben Maj, ikke i Luxembourg.
“Her har man en helt anden attitude og er vant til at håndtere udlændinge idet ca. halvdelen af befolkningen i Luxembourg er folk der er flyttet til landet. Det er nemt at flytte hertil og, uden at det skal overfortolkes, byder skattevæsenet dig nærmest velkommen.”
Bureaukrati eller ej, så taler tallene deres tydelige sprog. Indkomstskatten i Luxembourg er lavere end i Spanien, og tilmed findes der ingen arve- og formueskat. Men det danske skattevæsen har gjort sit for at stoppe festlighederne.
 
Dobbeltbeskatning
Præcis som det danske skattevæsen har opsagt dobbeltbeskatningsaftalen med Spanien, er den nu også blevet ændret med Luxembourg. Det betyder, at danske ratepensioner og livrenter, skal beskattes i Danmark, uanset om man bor i Spanien eller Luxembourg.
Ændringen af dobbeltbeskatningsaftalen er ligesom med Spanien ikke sket med tilbagevirkende kraft, så for de personer som flyttede til Luxembourg før den 9. juli 2013, og havde startet udbetalingen af deres danske pensioner, er der absolut mere at hente end for dem, som tager af sted i dag. Måske derfor vælger nogle at tage skridtet retur til Danmark. Det er en tendens som skatterådgiver Hans Birkholm fra Inwema oplever.
“Vi hjælper flere og flere med at komme skattemæssigt rigtigt retur til Danmark. For mange er det ikke længere økonomisk attraktivt at bo i Spanien og er man lidt ældre, sætter man pris på at komme retur i det danske social- og sundhedsvæsen. Boligen på Costa del Sol kan man jo frit beholde som udvidet feriebolig,” forklarer han. Hans Birkholm understreger, at alle sager er individuelle, og at der for nogle er en fordel ved at være skatteresident i Spanien eller Luxembourg. Men tendensen er klar: “Den ny skatteaftale mellem Danmark og Luxembourg trådte i kraft ved årsskiftet, og er det danske ratepensioner og livrenter man har, skal de nu beskattes i Danmark,” siger Hans Birkholm, som har en helt klar holdning om skattesituationen i Spanien: “Mange de gamle fordele forsvinder og skatterne vil stige.”
 
De 183 dage
Uanset hvor man bliver skatteresident og hvordan ens indtægter ser ud, gælder én klar regel: 183-dages-reglen. Bliver man skatteresident uden for Spanien, må man maksimalt opholde sig her i landet 183 dage om året. Det kan så diskuteres hvor effektiv kontrollen er med overholdelsen af denne regel, men Mette Skovby siger: “Det kan være svært at kontrollere, hvor folk opholder sig, men lur mig om ikke de spanske myndigheder i fremtiden vil øge kontrollen og udbede skatteresidenter i Luxembourg om dokumentation for, at de rent fysisk opholder sig dér den tid af året, de skal.” Den danske skatterådgiver råder til, at man ikke kun tænker i økonomi, inden man flytter sit skatteresidens til f.eks. Luxembourg. Hun har nemlig set, hvordan den personlige frihed sættes på spil. “Man skal passe på ikke at lægge sig selv i håndjern. Er man ældre og glad for sin dagligdag her, er det vel også tid til at nyde livet, og ikke forpligte sig til konstant at rejse frem og tilbage for at spare i skat,” slutter Mette Skovby.
Alting her i livet har sin tid – og pris.
 
Eksempel på et dansk par som er blevet skatteresidenter i Luxembourg (cirkatal i euro)
 
I Spanien
Samlet indtægt: 100.000
Personfradrag: 12.000
Skat: 28%
 
I Luxembourg
Samlet indtægt: 100.000
Personfradrag: 10.000
Skat: 19%
 
Ægteparret blev skatteresidenter i Luxembourg i 2012, altså før ændringen af dobbeltbeskatningsaftalen. For en person, eller et ægtepar, der tager af sted i dag, vil pensioner blive beskattet i Danmark. Luxembourg har dog fortsat en række skattemæssige fordele som ingen arve- og formueskat, en meget lav beskatning af den frie formue samt ingen exit skatter.
Af Henrik Andersen, henrik@norrbom.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.